Constructieve beperkingen voor zon op dak in utiliteitsbouw

In de transitie naar een schone energievoorziening speelt grootschalige opwek van zonnestroom op dak een belangrijke rol. Tegelijkertijd zijn er barrières die ervoor zorgen dat projecten niet altijd van de grond af komen. Netcongestie staat nu volop in de belangstelling als prangend vraagstuk maar ook andere barrières verdienen aandacht! Een daarvan is constructieve beperkingen: daken die niet of in beperkte mate sterk genoeg zijn om het gewicht van een standaard zonnesysteem te dragen. 

Lees het rapport Constructieve beperkingen voor zon op dak in utiliteitsbouw van TKI Urban Energy of kijk een webinar hierover terug

Kennisdocument verduurzaming utiliteitsbouw

Omdat de utiliteitsbouw verantwoordelijk is voor een significant deel van het energieverbruik en de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving, verdient dit segment de komende jaren extra aandacht. In een rapport uit 2020 wordt door TKI Urban Energy ingegaan op de uitdagingen voor de verduurzaming van de utiliteitsbouw.

Lees het hier

Smart Energy Community voor woningen en bedrijfsgebouwen

De Smart Energy Community voor woningen en bedrijfsgebouwen, een initiatief van TKI Urban Energy en Flexiblepower Alliance Network (FAN), is er voor het midden- en kleinbedrijf actief in de energiesector, zoals installateurs en leveranciers van gebouwsystemen en eigenaren en gebruikers van gebouwen, en andere partijen die zich bezighouden met of meer willen weten van energieflexibiliteit voor woningen en bedrijfsgebouwen. Binnen de community kan actief kennis worden uitgewisseld over wat er nu al mogelijk is en welke kansen er in het verschiet liggen. We bespreken ontbrekende puzzelstukjes en nieuwe mogelijkheden voor innovatie. Natuurlijk biedt dit de mogelijkheid om gezamenlijk business te creëren.

Sluit je aan bij de Smart Energy Community

Innovaties op het vlak van energieflexibiliteit

Nederland wordt meer en meer elektrisch. Warmtepompen en elektrische auto’s vervangen de gasketel en verbrandingsmotor. Door het hele land zijn steeds meer windmolens en zonneparken te vinden. Zowel het aanbod van elektriciteit als de vraag naar elektriciteit groeit dus. Maar soms waait het hard, en soms nauwelijks. Dat gegeven stelt nieuwe uitdagingen aan de verbindende schakel in het geheel: de elektriciteitsnetten. Het sleutelwoord? Flexibiliteit. Daarmee kan de elektriciteitsvoorziening stabiel worden gehouden en lokale overbelasting worden voorkomen. Gelukkig zijn er vele innovators die zich bezighouden met energieflexibiliteit. Zij bieden belangrijke oplossingen in een steeds grilliger energiesysteem.

TKI Urban Energy zet de meest veelbelovende en succesvolle projecten van dit moment op een rijtje.

Smart charging synergies: Conflicten en belangen rondom proposities voor slim laden

Slim laden van elektrische voertuigen heeft een enorm potentieel: in economische waarde, in ontsluiting van flexibele energiebronnen en in het voorkomen van netcongestie. Die theorie is gebaseerd op de aanname dat er een perfect functionerende markt zal ontstaan. De praktijk laat echter een ander beeld zien: de verschillende doelstellingen van slim laden staan soms haaks op elkaar. In de verkenning Smart charging synergies – Conflicten en belangen rondom proposities voor slim laden worden 12 aanbevelingen gedaan om het potentieel van slim laden maximaal te benutten.

Bekijk de verkenning

Knelpunten Smart Energy

Er zijn grote verwachtingen van slimme energiediensten (smart energy), die flexibiliteit ontsluiten. De opschaling van deze slimme diensten blijft echter nog steken. Royal HaskoningDHV heeft een verkenning uitgevoerd naar knelpunten in marktordening en wet- en regelgeving in het smart energy innovatie-ecosysteem in verschillende marktsegmenten met een focus op elektriciteit.

Dat heeft geleid tot dit rapport en een bijbehorende actieagenda.

Handreiking slimme energiesystemen

Vanwege de druk op ons elektriciteitsnetwerk kijken we naar oplossingen om onze energievoorziening slimmer, duurzamer en efficiënter in te richten. In deze handreiking kijken we naar de bijdrage die slimme energieoplossingen aan ons energiesysteem kunnen leveren en hoe we tot die oplossingen kunnen komen. We gaan in deze handreiking – mede aan de hand van concrete voorbeeldsituaties – dieper in op de problemen die de slimme energieoplossingen beogen op te lossen, wat die oplossingen kunnen zijn en hoe die in de praktijk gebracht kunnen worden. 

Download de Handreiking Slimme Energiesystemen