Home / Over PVB

Over PVB

Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen Nederland

Voor Nederland is het van groot belang dat bedrijventerreinen verduurzamen en vergroenen. De 3.800 bedrijventerreinen in ons land vormen de ruggegraat van onze economie. Er werken ruim 3 miljoen Nederlanders; 40% van het bruto binnenlands product wordt hier verdiend.

Toch ligt hier nog een groot onbenut potentieel als het gaat over energie, biodiversiteit, ruimte en klimaat. Daarom is PVB is in het leven geroepen om de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen in Nederland te helpen versnellen. 

Dat vraagt om vergaande samenwerking tussen bedrijfsleven en publieke partijen. PVB ondersteunt dat proces. Wij bieden de basisexpertise aan. Parkmanagers & ondernemers, gemeenten en vastgoedeigenaren kunnen daarmee samen aan de slag.

Toekomstbestendig gaat over alle vormen van verduurzaming

Door de huidige netcongestie en energieschaarste gaat er, begrijpelijk, veel aandacht uit naar de energietransitie. Toch is voor toekomstbestendigheid een integrale aanpak nodig. Het bedrijventerrein van de toekomst vraagt immers ook om maatregelen voor (of tegen) extreme regen en hitte, vergroening & biodiversiteit, circulariteit, besparing en een gezonde werkomgeving. PVB is er voor alle vormen van verduurzaming op bedrijventerreinen.
Hier kun je meer lezen over onze aanpak.

Hoe wij georganiseerd zijn

Het landelijke team treedt op als intermediair tussen parkmanagers & bedrijfsleven, regionale en landelijke overheden, netbeheerders en andere partners. Ook houdt het team zich bezig met kennisdeling en innovatie binnen de sector.

Op regionaal niveau wordt het programma door regionale partners uitgevoerd. Hiervoor werken wij nauw samen met de provincies. Zij stellen voor ons programma regionale experts aan, ook wel aanjagers genoemd. De experts zwengelen verduurzaming op bedrijventerreinen aan door publiek-private samenwerkingen actief op gang te brengen. Zij kunnen uiteraard ook bij de inhoudelijke aanpak adviseren. Via een PVB-platform staan alle experts of aanjagers met elkaar in verbinding.

Wij worden gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ons programma is onderdeel van TKI Urban Energy

Onze activiteiten

Hulp op maat in de regio

Door het hele land stellen wij regionale experts beschikbaar. Deze staan klaar voor neutraal advies en ondersteuning, zonder commercieel belang. Zij geven niet alleen verduurzamingsadvies, maar treden ook vaak op als aanjager van nieuwe nieuwe samenwerkingen rondom de verduurzamingsopgave voor bedrijventerreinen.

Regio’s

Netwerk

Wij brengen private en publieke partijen met elkaar in contact bij onze bijeenkomsten. En wij zitten aan tafel bij provincies, ministeries, kennispartners, parkmanagers en ondernemers. Vragen en inzichten van onze lokale relaties spelen wij door naar onze landelijke relaties en andersom.

Kennis

Wij organiseren kennisactiviteiten zoals webinars, podcasts en bijeenkomsten rond losse thema’s. Ook is onze site een kennisportaal over alle aspecten van verduurzaming van bedrijventerreinen: samenwerking, verduurzaming, netcongestie, biodiversiteit, financiering en meer

Kennis & inspiratie

Partners

Wij werken samen met onder meer: Activum Groen Lease, Green Business Club, Invest-NL, Interprovinciaal Overleg, Nederlandse Vereniging van Parkmanagers, Netbeheer Nederland, NP RES, NVDE, Rebel, SKBN, Stimular, Tauw, TNO, Transitiemakers, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNO-NCW, Werklandschappen van de Toekomst.

Ons programma wordt gesubsidieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. PVB is onderdeel van TKI Urban Energy.

Volg ons op LinkedIn

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen bij PVB en onze LinkedIn-community?