Home / Onze aanpak

Onze aanpak

Toekomstbestendig samenwerken

Veel van de huidige uitdagingen, zoals de energietransitie, hittestress, wateroverlast, zero-emissie zones, de circulaire economie, ruimtegebrek en biodiversiteit, vragen om samenwerking. Uiteraard kunnen ondernemers een deel daarvan individueel oppakken. Neem bijvoorbeeld de energietransitie. Bedrijven kunnen beginnen met besparing, het verduurzamen van hun processen, het aanleggen van een groen dak en het installeren van zonnepanelen. Maar wanneer ze hiermee aan de slag gaan, stuiten ze vaak op obstakels: tijd, netcongestie, kennisgebrek, regelgeving en financiële middelen. 

Het eerste wat hierbij komt kijken is de organisatiegraad op het bedrijvenpark. Wanneer verduurzamingsambities op bedrijventerreinen stranden, is er negen van de tien keer sprake van een gebrekkige samenwerking. Welke vorm sluit het meest aan bij het terrein in kwestie: parkmanagement, een Biz, ondernemerscollectief of bijvoorbeeld een combinatie daarvan? En zijn álle partijen inclusief de gemeente aan boord? In onze cases lees je wat publiek-private samenwerkingen in de praktijk kunnen opleveren.

Het proces van het ontwikkelen van de organisatiegraad begint met het inventariseren van de behoeften bij ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente. Centraal staat hun huidige situatie, de uitdagingen waarmee ze te maken hebben en hun visie op de toekomst. Het doel is om te begrijpen waar ze tegenaan lopen en hoe ze de ontwikkeling van hun omgeving voor zich zien. Op basis van deze gesprekken ga je op zoek naar gemeenschappelijke belangen, een bepaalde urgentie of pijn waarin ondernemers bereid zijn te investeren. Dit kan variëren van camerabeveiliging, fietspaden, gedeelde laadpalen tot het aanpakken van netcongestieproblematiek. Rond deze gemeenschappelijke behoefte start je een project, maak je de businesscase rond en bouw je de passende organisatiestructuur op.

Infographic: starten met samenwerken

Wil je advies voor jouw bedrijventerrein of zoek je versterking van iemand met een groot lokaal publiek-privaat netwerk, dan kun je terecht bij de experts in jouw regio. Alle diensten van PVB worden uit rijksmiddelen gefinancierd, waardoor belangeloos advies is gegarandeerd.

Anno voorjaar 2024 zijn nog niet in alle regio’s experts aangesteld. Komend halfjaar wordt geleidelijk aan heel Nederland ‘ontsloten’. Houd deze website in de gaten of neem contact met ons op over de voortgang in jouw deel van het land.

De kennisbank is online!

Wie aan de slag gaat met toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen, vindt online veel informatiebronnen. In de PVB kennisbank komt alle beschikbare informatie bij elkaar.