Werk jij mee aan de verduurzaming van bedrijventerreinen?

Wij bieden kennis, netwerk en begeleiding.

Bedrijventerreinen spelen een sleutelrol in een toekomstbestendig Nederland. Bedrijventerreinen hebben een enorm onbenut potentieel als het gaat over energie, ruimte en klimaat. Ze huisvesten ongeveer een derde van onze banen en verbruiken een aanzienlijk deel van de energie. De verduurzaming van bedrijventerreinen levert een grote bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Maar dat moeten we samendoen. De aanpak hangt af van de wensen van lokale ondernemers en van de situatie op het terrein. Hoe pak je het in jouw geval het beste aan? PVB Nederland helpt je een stap verder. 

Wat is toekomstbestendig?

Is het energieneutraal, welvarend en winstgevend? Of ook circulair, biodivers, schoon, of allemaal? Het woord “toekomstbestendig” kent vele aspecten en ze dragen allemaal bij aan een florerende toekomst voor bedrijven en bedrijventerreinen. Vaak krijgen we de vraag of dit allemaal “moet” en waar je dan moet beginnen. Vanuit PVB Nederland vinden we vooral dat je de eerste stap moet zetten. We beginnen gewoon! Wat is volgens de lokale ondernemers en de gemeente belangrijk? We starten met de onderwerpen waar jij energie van krijgt en kijken daarna verder.

Hoe doet PVB Nederland dit?

Concrete hulp

Door heel Nederland hebben wij mensen rondlopen die jou helpen om aan de slag te gaan met verduurzaming op bedrijventerreinen. Deze zogenaamde aanjagers zijn onderdeel van regionale organisaties die alles weten van de lokale problemen die spelen en hoe die het beste op te lossen. Ze gaan aan de slag met de thema’s waar jij behoefte aan hebt. PVB Nederland voorziet de aanjagers van de juiste kennis, tools, expertise en contacten.

Kennisdeling

We hebben een kennisbank waarin we kennis en tools verzamelen die helpen bij onder andere het toepassen van duurzame energie, circulariteit en meer. We verspreiden kennis via trainingen, bijeenkomsten, social media en onze website. Tenslotte monitoren we wat er gebeurt op bedrijventerreinen.

Netwerk

We zijn een spin in het web en verbinden de dingen die op lokaal niveau gebeuren met wat er op landelijk niveau gebeurt. Dit doen we onder andere door kansen en knelpunten op bedrijventerreinen op te halen en deze te agenderen bij provincies, ministeries en kennisinstellingen. Maar ook door de verschillende partijen met elkaar in contact te brengen op bijeenkomsten of via webinars.