Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen Nederland

Kennis, netwerk en begeleiding voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen staan voor grote verduurzamingsvraagstukken. Denk aan de energietransitie, netcongestie en nieuwe klimaatregels, of regenwateroverlast en ruimtegebrek. Niet alles daarvan kunnen de bedrijven op het terrein in hun eentje oplossen. Vaak is daarvoor nodig dat alle betrokkenen hun krachten en kennis bundelen en een gezamenlijke aanpak bedenken.

Hoe geef je zo’n samenwerking vorm? En waar begin je? PVB helpt lokale spelers – parkmanagers, regionale overheden en ondernemers – om de gezamenlijke verduurzaming op hun bedrijventerrein te realiseren. Van het starten met samenwerken tot en met duurzaamheidsstrategie, uitvoer en kennisdeling.

Regio’s

Het belang van toekomstbestendige bedrijventerreinen voor een duurzaam Nederland

Ons land telt 3.800 bedrijventerreinen. Samen zijn ze goed voor de helft van het totale gasverbruik, en een derde van het elektriciteitsverbruik in Nederland. Oftewel één op de drie kilowatts en één op de twee kuubs gas worden verbruikt op een bedrijventerrein. En een op de drie Nederlanders werkt vanuit een bedrijventerrein. Bedrijventerreinen spelen dan ook een sleutelrol voor de verduurzamingsopgaven voor ons land! Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteitsherstel, de ontwikkeling van een circulaire economie en verbetering van de werk- en leefomgeving.

Wat is toekomstbestendig en waar begin je?

Toekomstbestendig: is dat energieneutraal, winstgevend en genoeg netwerkcapaciteit? Of ook biodivers, circulair en rainproof? Al deze aspecten zijn belangrijk voor een florerende toekomst voor bedrijven en bedrijventerreinen. Begin bij het meest urgente gezamenlijke belang. De ervaring leert dat je pas stappen kunt maken op een bedrijventerrein, als de organisatiegraad op orde is. Onze experts in de regio hebben veel ervaring met het opstarten daarvan en helpen je er graag mee.

Wat is volgens de lokale ondernemers en de gemeente belangrijk? Gebruik dat als vertrekpunt voor een eerste samenwerking. Wanneer partijen elkaar eenmaal hebben gevonden en de samenwerking loopt, kun je geleidelijk aan collectieve doelen toevoegen.

Onze diensten

Hulp op maat

Door het hele land kun je terecht bij onze regionale experts voor advies en ondersteuning, zonder commercieel belang. Zij geven niet alleen verduurzamingsadvies, maar treden ook vaak op als aanjager van nieuwe samenwerkingen rondom collectieve verduurzaming.

Meer informatie

Netwerk

Wij brengen private en publieke partijen met elkaar in contact bij onze bijeenkomsten. En wij zitten aan tafel bij provincies, ministeries, kennispartners, parkmanagers en ondernemers. Vragen en inzichten van onze lokale relaties spelen wij door naar onze landelijke relaties – en andersom.

Kennis & inspiratie

Op deze site vind je onder kopje Kennis & inspiratie informatie en voorbeeldcases over alle vormen van verduurzaming, samenwerking, subsidies en instanties. Ook organiseren wij webinars en andere kennisactiviteiten rond losse thema’s.

Meer kennis & inspiratie

De kennisbank is online!

Wie aan de slag gaat met toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen, vindt online veel informatiebronnen. In de PVB kennisbank komt alle beschikbare informatie bij elkaar.

Meer duurzaamheidsrendement dankzij samenwerking

Ondernemers zijn drukke mensen. Als het op verduurzaming aankomt beperken de meesten van hen zich tot de scope van hun eigen bedrijf. Daar lopen ze vaak al tegen obstakels aan zoals kennisgebrek, netcongestie, geld, tijd en regelgeving. Obstakels die de meeste mkb-ondernemers niet in hun eentje overwinnen. De businesscase voor verduurzaming wordt vaak pas sluitend als ondernemers gaan samenwerken.

Het eerste wat daarom nodig is, is de organisatiegraad binnen jullie bedrijvenpark op orde krijgen. Wanneer verduurzamingsambities op bedrijventerreinen stranden, is er negen van de tien keer sprake van een gebrekkige samenwerking. Maar hoe doorbreek je dat ondernemers steeds opnieuw hun wiel uitvinden en de winst van collectieve verduurzaming laten liggen? In onze cases lees je hoe andere professionals dat aanpakken. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met onze expert in jouw regio voor een kopje koffie.

Het laatste nieuws