Home / Webinars

Webinars

Webinars terugkijken

PVB organiseert regelmatig lunchwebinars over uiteenlopende onderwerpen met deskundigen en voorlopers uit het werkveld. Hieronder vind je ze allemaal.

Om tafel met de overheid

In dit webinar duiken we in de rol van overheden bij het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen. Het Rijk zet in op toekomstbestendigheid: groen, circulair, sociaal en innovatief. Daarnaast hanteert de overheid verschillende regelingen en subsidies om het MKB te stimuleren om te verduurzamen.

 

Aan dit gesprek doen mee:

  •  Leontien Cenin, als strategisch adviseur bij provincie Zuid-Holland houdt zij zich bezig met het verduurzamen van bedrijventerreinen.
  •  Tanja de Jonge, wethouder van gemeente Dordrecht. Tot haar portefeuille behoren onder meer duurzaamheid, klimaat, energie & milieu.
Overleg tussen alle partijen

Om tafel met de overheid

Groene elektriciteit

Praktische voorbeelden van samenwerkingen

De wereld van de tools

In deze webinar bespreken we hoe de opensource planningstool ZENMO bij dit proces van dienst kan zijn: de tool geeft in eerste instantie inzicht in het huidige gebruik en de impact van dat gebruik op de netcapaciteit. Daarnaast is de tool instaat om te vertellen wat er gebeurt met de netcapaciteit als er een x aantal zonnepanelen, laadpalen of warmtepompen worden geïnstalleerd.

Deelnemers en presentaties:

Bedrijvenparken en industrieterreinen

De wereld van de tools

Hoe financier je verduurzamingsprojecten op bedrijventerreinen

Op veel bedrijventerreinen maken bedrijven plannen om gezamenlijk te investeren in allerlei projecten. Plannen maken is leuk, maar uit eindelijk moeten deze ook worden uitgevoerd! In de praktijk merken we dat veel verduurzamingsprojecten in de planvorming blijven hangen. Hoe zorg je dat de financiering rondkomt en het project niet in de bureaula verdwijnt? In dit webinar onderzoeken we vanuit verschillende perspectieven waar bedrijventerreinen nu in de praktijk tegen aanlopen – en hoe het wèl kan.

Deelnemers en presentaties:

Financiering en businessmodellen

Hoe financier je verduurzamingsprojecten op bedrijventerreinen

Stakeholdermanagement bij warmte-uitwisselingsnetten

Het wordt vaak in toekomstplannen voor 2050 geschetst: op het bedrijventerrein wisselen bedrijven onderling hun warmte uit. Zo wordt de restwarmte van het ene bedrijf de productiewarmte van het andere bedrijf. Een mooi streven, maar het aantal gerealiseerde projecten is nog gering. In dit webinar onderzoeken we de mogelijkheden voor ondernemerscollectieven, gemeenten en aanjagers om aan de slag te gaan met warmtenetten. Is het de moeite waard om hier tijd in te investeren? En hoe zorg je dat jouw project succesvol wordt?

Deelnemers en presentaties:

PVB streeft naar circulariteit

Stakeholdermanagement bij warmte-uitwisselingsnetten

Overleg tussen alle partijen

Hoe ziet samenwerken eruit?

Energiesystemen op bedrijventerreinen

Dit webinar behandelt energiesystemen, en het onderzoek “Handreiking slimme energiesystemen”. We lichten uit wat de meerwaarde van dit onderzoek is voor bedrijventerreinen en illustreren dat uiteraard weer met voorbeelden uit de praktijk.

Deelnemers en presentaties:

  • Maarten de Vries (TKI Urban Energy), Robert van den Hoed (NKL Nederland / Voorzitter NAL werkgroep Logistiek), Rogier Pennings (Stevin Technology Consultants) en Richard Kleefman (PVB): slimme energiesystemen

Energiesystemen op bedrijventerreinen

Collectieve warmte en koude

Voor bedrijventerreinen is een warmtenet een heel interessante optie. Wat zijn de pro’s en cons van collectieve warmte en koude op bedrijventerreinen? Aan de hand van voorbeelden bespreken de deelnemers wanneer zo’n gezamenlijk systeem interessant kan zijn en waar je dan op moet letten.

Deelnemers en presentaties:

Bedrijvenparken en industrieterreinen

Collectieve warmte en koude

Overleg tussen alle partijen

Nut en noodzaak van samenwerking