Home / Webinars

Webinars

Webinars terugkijken

PVB organiseert regelmatig lunchwebinars over uiteenlopende onderwerpen met deskundigen en voorlopers uit het werkveld. Hieronder vind je ze allemaal.

Praktische voorbeelden van samenwerkingen

Veel verduurzamingstrajecten op bedrijventerreinen bevinden zich nog in de planvormingsfase. Hierdoor ontstaat soms het beeld dat er vooral gepraat wordt. Gelukkig zijn er ook veel voorbeelden waar concrete resultaten worden gerealiseerd. In dit webinar bespreken we verschillende voorbeelden hiervan. De Green Business Club laat een aantal voorbeelden zien die je concreet en praktisch snel kunt realiseren. Daarnaast zijn er ook projecten die een langere aanlooptijd hebben. In het webinar bespreken we de realisatie van een zonnepark en windmolens voor en door ondernemers.

Deelnemers en presentaties:

Overleg tussen alle partijen

Praktische voorbeelden van samenwerkingen

De wereld van de tools

In deze webinar bespreken we hoe de opensource planningstool ZENMO bij dit proces van dienst kan zijn: de tool geeft in eerste instantie inzicht in het huidige gebruik en de impact van dat gebruik op de netcapaciteit. Daarnaast is de tool instaat om te vertellen wat er gebeurt met de netcapaciteit als er een x aantal zonnepanelen, laadpalen of warmtepompen worden geïnstalleerd.

Deelnemers en presentaties:

Bedrijvenparken en industrieterreinen

De wereld van de tools

Hoe financier je verduurzamingsprojecten op bedrijventerreinen

Op veel bedrijventerreinen maken bedrijven plannen om gezamenlijk te investeren in allerlei projecten. Plannen maken is leuk, maar uit eindelijk moeten deze ook worden uitgevoerd! In de praktijk merken we dat veel verduurzamingsprojecten in de planvorming blijven hangen. Hoe zorg je dat de financiering rondkomt en het project niet in de bureaula verdwijnt? In dit webinar onderzoeken we vanuit verschillende perspectieven waar bedrijventerreinen nu in de praktijk tegen aanlopen – en hoe het wèl kan.

Deelnemers en presentaties:

Financiering en businessmodellen

Hoe financier je verduurzamingsprojecten op bedrijventerreinen

Stakeholdermanagement bij warmte-uitwisselingsnetten

Het wordt vaak in toekomstplannen voor 2050 geschetst: op het bedrijventerrein wisselen bedrijven onderling hun warmte uit. Zo wordt de restwarmte van het ene bedrijf de productiewarmte van het andere bedrijf. Een mooi streven, maar het aantal gerealiseerde projecten is nog gering. In dit webinar onderzoeken we de mogelijkheden voor ondernemerscollectieven, gemeenten en aanjagers om aan de slag te gaan met warmtenetten. Is het de moeite waard om hier tijd in te investeren? En hoe zorg je dat jouw project succesvol wordt?

Deelnemers en presentaties:

PVB streeft naar circulariteit

Stakeholdermanagement bij warmte-uitwisselingsnetten

Hoe ziet samenwerken eruit?

De organisatiegraad: hoe richt je die in? Deze editie nemen we enkele verschillende samenwerkingsvormen onder de loep. Denk aan een BIZ of een ESCO. Na dit webinar weet je welke vorm het beste werkt op jouw bedrijventerrein.

Deelnemers en presentaties:

Overleg tussen alle partijen

Hoe ziet samenwerken eruit?

Energiesystemen op bedrijventerreinen

Dit webinar behandelt energiesystemen, en het onderzoek “Handreiking slimme energiesystemen”. We lichten uit wat de meerwaarde van dit onderzoek is voor bedrijventerreinen en illustreren dat uiteraard weer met voorbeelden uit de praktijk.

Deelnemers en presentaties:

  • Maarten de Vries (TKI Urban Energy), Robert van den Hoed (NKL Nederland / Voorzitter NAL werkgroep Logistiek), Rogier Pennings (Stevin Technology Consultants) en Richard Kleefman (PVB): slimme energiesystemen
Energie en elektriciteit

Energiesystemen op bedrijventerreinen

Collectieve warmte en koude

Voor bedrijventerreinen is een warmtenet een heel interessante optie. Wat zijn de pro’s en cons van collectieve warmte en koude op bedrijventerreinen? Aan de hand van voorbeelden bespreken de deelnemers wanneer zo’n gezamenlijk systeem interessant kan zijn en waar je dan op moet letten.

Deelnemers en presentaties:

Bedrijvenparken en industrieterreinen

Collectieve warmte en koude

Nut en noodzaak van samenwerking

De webinarreeks start met de nut en noodzaak van samenwerking op bedrijventerreinen. Want waarom is samenwerking zo’n belangrijke randvoorwaarde voor verduurzaming van bedrijventerreinen? Professionals die zich vanuit bedrijfsleven of overheid dagelijks bezighouden met de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen laten hun licht erover schijnen.

Deelnemers en presentaties:

Overleg tussen alle partijen

Nut en noodzaak van samenwerking