Home / Kennisbank / Private financieringsinstrumenten

Private financieringsinstrumenten

Fiscale instrumenten en andere private financieringsmogelijkheden voor gezamenlijke projecten op het gebied van toekomstbestendigheid.

27 mei 2024
Financiering
Organisatiegraad

Private financieringsinstrumenten

 • SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) biedt i.s.m. ruim 100 gemeenten diverse soorten duurzaamheidsleningen voor ondernemers en ondernemerscollectieven.
 • Rabobank
 • ASN
 • ABN AMRO
 • Societe Generale (SGEF)
 • NIBC
 • ING (zie ook hier)
 • Triodos
 • De Nederlandse Waterschapsbank financiert projecten en bedrijven in de publieke watersector en duurzame energieprojecten. De bank richt zich met name op Publiek-Private Samenwerkingen en op instellingen die over een subsidie ‘Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)’ beschikken.

Overig:

 • BMKB-Groen De BMKB vergroot het onderpand en daarmee ook de financierbaarheid van de onderneming, ook in de toekomst. Om de financieringsmogelijkheden voor verduurzamingsinvesteringen door het mkb te vergroten is de BMKB verruimd met een groen luik, de BMKB-G.
 • Via de regeling Groenprojecten kun je bij banken of beleggingsinstellingen een groenverklaring aanvragen. Met deze verklaring krijg je voor jullie groene project een lening tegen een lagere rente dan de rente op de markt.

Private financieringsinstrumenten

 • SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) biedt i.s.m. ruim 100 gemeenten diverse soorten duurzaamheidsleningen voor ondernemers en ondernemerscollectieven.
 • Rabobank
 • ASN
 • ABN AMRO
 • Societe Generale (SGEF)
 • NIBC
 • ING (zie ook hier)
 • Triodos
 • De Nederlandse Waterschapsbank financiert projecten en bedrijven in de publieke watersector en duurzame energieprojecten. De bank richt zich met name op Publiek-Private Samenwerkingen en op instellingen die over een subsidie ‘Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)’ beschikken.

Overig:

 • BMKB-Groen De BMKB vergroot het onderpand en daarmee ook de financierbaarheid van de onderneming, ook in de toekomst. Om de financieringsmogelijkheden voor verduurzamingsinvesteringen door het mkb te vergroten is de BMKB verruimd met een groen luik, de BMKB-G.
 • Via de regeling Groenprojecten kun je bij banken of beleggingsinstellingen een groenverklaring aanvragen. Met deze verklaring krijg je voor jullie groene project een lening tegen een lagere rente dan de rente op de markt.

Fiscale middelen

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Fiscale regeling waarbij een bedrijf een deel van de investeringen in energiebesparende maatregelen mag aftrekken van de winst. Let op: er moet wel winst gemaakt worden. Dit mag ook over meerdere jaren gerekend zijn, binnen een marge van besparingen per geïnvesteerde euro. De investeringen moeten een bepaalde besparing opleveren, dus rendabel zijn, maar niet een zodanige besparing dat de investering zichzelf (zonder EIA) volledig terugverdient. De inzet van EIA wordt bepaald op basis van een energielijst met concrete toepassingen of een CO2-reductieplan. Meer info.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Met de MIA profiteert een bedrijf van een investeringsaftrek tot 36% van het investeringsbedrag. Met de Vamil kan de afschrijving van de maatregelen naar voren gehaald worden, wat belastingvoordeel oplevert. Meer info.

WBSO: fiscale regeling voor research en development

Fiscale innovatieregeling voor bedrijven (incl. starters en zelfstandigen) die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoeren en hun kosten voor Research & Development (R&D) willen verlagen. Meer info.

Verzekeraars

Verzekeraars denken mee met de transitie van het mkb naar toekomstbestendigheid. Mogelijk zullen zij in de toekomst korting bieden aan bedrijven(collectieven) die verduurzamen.

Financieringsconstructies

Formele samenwerkingen

Door een formele samenwerking in te richten ontstaan nieuwe financieringsmogelijkheden voor gezamenlijke maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan den BIZ-fonds, Ondernemersfonds of coöperatie. Deze en andere organisatievormen worden beschreven bij thema Formele organisatievormen voor samenwerking.

Het is niet voor iedereen mogelijk of rendabel om zelf de investering te dragen of alle benodigde kennis te verwerven voor een verduurzamingsaanpak. In dat geval kan een ESCo of een van de andere onderstaande opties interessant zijn.

Het energieprestatiecontract (EPC)

Met deze constructie zijn er geen liquiditeiten nodig om van start te kunnen met energiemaatregelen. Een Energy Service Company (ESCo) is een partij die energiebesparende maatregelen voorfinanciert en installeert op basis van een meerjarig energieprestatiecontract. De ESCo is verantwoordelijk voor alle onderhoudsfases. Nadat de ESCo de installaties geplaatst heeft, wordt de financiering afgelost uit het uitgespaarde energiebudget.
De opdrachtgever draagt geen financieel risico, omdat de ESCo verantwoordelijk is voor het realiseren van zijn eigen beoogde winst. Na een aantal jaar wordt de opdrachtgever zelf eigenaar van de geplaatste installaties. Meer info over ESCo’s en EPC’s.

Energieprestatiecontracten worden aangeboden door het BespaarGarant Fonds en door meerdere commerciële aanbieders.

Leasemodellen

Er zijn bestaan mogelijkheden om maatregelen voor energiebesparing en opwek te leasen bij:

‘As-a-service’

Verschillende aanbieders bieden een abonnement op verduurzaming van gebouwen aan:

Modelcontracten

Cable Pooling Overeenkomst voor energieopslag
Met deze overeenkomst, de zogenaamde CPO, krijgen initiatiefnemers van duurzame energieprojecten de noodzakelijke, juridische handvatten om met één aansluiting voor wind, zon én energieopslag te werken. De overeenkomst gaat in op alle noodzakelijke randvoorwaarden die daarvoor geregeld moeten zijn waaronder: projectrealisatie, vergoedingen, de relatie met de netbeheerder, bemetering, programmaverantwoordelijkheid, terugregeling van installaties, financiering en aansprakelijkheid. Lees de toelichting en download de modelcontracten.

Financiering
Juridisch
Energieopwek

Downloads

Contactpersonen