Vergroening

Op bedrijventerreinen valt veel winst te halen op het gebied van vergroening en biodiversiteit. Maatregelen voor vergroening kunnen vaak relatief makkelijk worden meegenomen in andere verduurzamingsprojecten.

19 juni 2024
Biodiversiteit
Klimaatadaptatie
Vergroening
Werkplek

Natuurrijke bedrijventerreinen

Vergroening van bedrijventerreinen levert een belangrijke impuls aan het biodiversiteitsherstel in Nederland. Vaak zien ondernemers het maatschappelijke belang in van groen-blauwe terreinen en inheemse beplanting: dat is goed voor vlinders en bijen, geeft koelte, buffert regenwater, maakt mensen gezonder en gelukkiger en laat vastgoedwaarden stijgen.

Groen heeft op verschillende manieren ook meerwaarde voor bedrijven zelf. Hieronder worden de belangrijkste voordelen op een rij gezet; in de links en downloads daaronder worden deze nader toegelicht.

Voordelen van groen voor ondernemers

  • Bedrijven op groene locaties een belangrijke voorsprong op de arbeidsmarkt. Een groene omgeving maakt een ondernemer simpelweg een gewildere werkgever. Bedrijven met groene locaties weten hun werknemers ook langer aan zich te binden. Het ziekteverzuim is er lager en mensen zijn bewezen productiever.

  • B2b-relaties, klanten, financiers en werknemers hechten steeds meer waarde aan de corporate governance van het bedrijf. Natuurvoorzieningen op de werklocatie – beplanting, vijvers, nestkasten – versterken het mvo-beleid van het bedrijf en vormen een groen visitekaartje.

  • Groene gevels en daken isoleren tegen hitte en kou. Er hoeft minder te worden gestookt en de airco kan lager of uit. Een groen dak gaat ca. 40 jaar mee; een gewoon plat dak 25 jaar. Zonnepanelen hebben een hoger rendement op een groen, koeler dak dan op een grijs dak.

  • Groenstroken, wadi’s, daken met intensieve groenbedekking, vijvers en poelen vangen regenwater op en helpen zo wateroverlast op parkeerplaatsen en in loodsen voorkomen. Bij hevige regenbuien wordt het riool ontzien, doordat het regenwater in de groenstroken infiltreert.

  • Groene heggen van struiken met stekels langs de hekken op het bedrijfsperceel helpen inbraak te voorkomen.

  • Bomen en ander groen op het terrein verhogen de waarde van het bedrijfspand.

  • Groen vermindert gezondheidsklachten en zorgt dat werknemers minder stress ervaren. Ook stimuleert het lichaamsbeweging – zoals een ommetje na de lunch of hardlopen na het werk. In een groene omgeving komen mensen sneller in contact met anderen.

  • Groen zorgt voor verkoeling tijdens warme dagen, doordat het verdamping afgeeft.

  • Groen absorbeert geluid. Beplanting kan worden ingezet om geluid van bijvoorbeeld verkeer of apparaten te dempen.

Subsidies en belastingvoordelen

Voor uitgaven aan maatregelen vergroening en klimaatadaptatie kan gebruik worden gemaakt van de belastingvoordelen MIA en/of Vamil.
Er zijn veel subsidies beschikbaar voor groene aanpassingen aan gebouwen en bedrijventerreinen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om groene daken en gevels, boomaanplant, inwisselen van bestrating voor groen of bevordering van de biodiversiteit. Wij adviseren om als eerste bij het gemeentelijke subsidieloket te rade te gaan. Ook provincies en waterschappen hebben hier subsidies voor. Zie verder bij thema Financiering.