Home / Kennis & inspiratie

Kennis & inspiratie

Binnenkort vind je hier onze kennisbank.

Vanaf half juni 2024 vind je op dit deel van de site een kennisportaal over alle aspecten die professionals tegenkomen in het traject naar toekomstbestendige bedrijventerreinen.

Tot die tijd vind je hieronder een aantal losse informatiebronnen per thema.

 

 

Informatie per thema

Basics

Bedrijvenparken en industrieterreinen

 

Samenwerking organiseren
Scans
Gemeenten

Financiering

Financiering en businessmodellen

Diverse regelingen
 • Leidraad Green Lease
  Het toepassen van een Green Lease is een manier om het probleem van de split incentive bij het verduurzamen van bestaande bouw of het realiseren van nieuwbouw op de Nederlandse kantorenmarkt. In een Green Lease kunnen concrete afspraken gemaakt worden over de verdeling van de kosten, besparingen en opbrengsten van het verduurzamen van het vastgoed.
 • BespaarGarant Fonds
 • Volgroen
 • EAASY
  Energy-as-a-service, abonnementsmodel voor verduurzaming van gebouwen.

Energie

Energie en elektriciteit

Netcongestie
 • Netcongestie, een uitleg voor ondernemers
  Presentatie door PVB. Parkmanagers en gemeenten kunnen deze presentatie gebruiken om netcongestie inzichtelijk te maken voor ondernemers.
 • Verkenning netcongestie bedrijventerreinen
  Wat is de restcapaciteit van het elektriciteitsnet voor bedrijven? Onderzoek van bureau Stratelligence naar data, de achterliggende redenen van congestie, de mogelijkheden van verschillende groepscontracten en stappen die bedrijventerrein nu al kunnen nemen, ook als ze geen officiële pilot zijn.
 • Creatieve oplossingen voor netcongestie
  FAQ samengesteld mmv Enexis, gemeente Leeuwarden, Tennet, Stedin, provincie Drenthe, Netbeheer Nederland, NVDE en EnergieSamen.
 • Handreiking slimme energiesystemen
  Handreiking voor beheerders van bedrijventerreinen, energiecoöperaties en lokale overheden, opgesteld door Rebel i.o.v. TKI Urban Energy en RVO.
Energy hubs
 • Blauwdruk energy hubs 
  Een stappenplan voor het realiseren van energiehubs op bedrijventerreinen.
 • RVO routekaart
  De routekaart voegt de routekaart de geleerde lessen samen uit verschillende programma’s en projecten en geeft een compleet beeld van de ontwikkeling van energiehubs in Nederland.
 • Holontool 
  Bereken de mogelijkheden van energy hubs voor jouw bedrijventerrein.
 • Verduurzaming van bedrijventerreinen met energiehubs
  Energiehubs kunnen zorgen voor vier tot zes Mton extra CO2-reductie in 2030. Een onderzoek door Royal HaskoningDHV i.o.v. PVB en NVDE.
Besparing
 • WEii De Werkelijke Energie intensiteit indicator
  Op WEii.nl is het nu mogelijk gebouwen eenvoudig en snel te beoordelen op het werkelijke energiegebruik.
Opwek
Energietransitie
 • RES-kaart
  Klik op jouw regio voor de laatste stand van zaken rond de Regionale Energiestrategie in jouw omgeving.
Innovatie

Vergroening & klimaat

Groene bedrijventerreinen zijn goed biodiversiteit

Klimaatadaptatie
 • Rapport klimaatadaptieve bedrijventerreinen
  Het grootste deel van de bedrijventerreinen is in bezit van ondernemers en vastgoedeigenaren. Dit project van RAAK Publiek heeft onderzocht hoe overheden en ondernemers het beste kunnen samenwerken om bedrijventerreinen klimaatbestendiger te krijgen.
 • Klimaatadaptatie Nederland
  Kennisbank over klimaatadaptatie.
Vergroening & biodiversiteit
 • Toolbox toekomstbestendige bedrijventerreinen
  Een leidraad van Werklandschappen van de Toekomst voor procesbegeleiders die een bedrijventerrein groen, gezond en klimaatbestendig willen maken.
 • Groene, gezonde bedrijventerreinen
  Tips van Stichting Steenbreek.
 • NL Gebiedslabel
  Een label voor natuurinclusieve gebiedsontwikkeling, ook geschikt voor beheer van bedrijventerreinen.
 • Groene, inspirerende bedrijventerreinen
  Wageningen University & Research (WUR) werkt aan de transitie van reguliere bedrijventerreinen met groen en water als bouwstenen om biodiversiteit, gezondheid, klimaatadaptatie en uitstraling te verbeteren.
 • Groen loont
  Kosten-batenanalyses van vergroeningsmaatregelen voor bedrijventerreinen, uitgevoerd door de WUR.
Aantrekkelijke werklocatie
 • Groene, inspirerende bedrijventerreinen
  De WUR werkt aan de transitie van reguliere bedrijventerreinen naar inspirerende en duurzame werklocaties. Met groen en water als bouwstenen om biodiversiteit, gezondheid, klimaatadaptatie en uitstraling te verbeteren.

Mobiliteit

Bedrijvenparken en industrieterreinen

Circulariteit

PVB streeft naar circulariteit

 • Handboek naar een circulair bedrijventerrein
  Stappenplan voor ondernemers, gemeenten en parkmanagement, uitgebracht door provincie Friesland.
 • Indusym
  Een platform voor reststromen en andere softwaretools voor parkmanagers, gemeenten en gebiedsbeheerders. 
 • Afvalcirculair
  Kennisplatform voor circulair ondernemen inclusief een overzicht van alle geldende wetgeving en een hulploket.
 • Versnellingshuis
  Platform voor circulair ondernemen.

Regelgeving & beleid

Uitleg over wettelijke regelsRegelgeving
 • De energiebesparingsplicht
  Informatiesite van de RVO over deze plicht plus een wegwijzer voor uitvoer in de praktijk.
 • Erkende maatregelenlijst (EML)
  De Erkende maatregelenlijst (EML) maakt het op een makkelijke en praktische manier mogelijk om te voldoen aan de energiebesparingsplicht. 
Beleid
 • Samen werken, advies van de Rli (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur)
  Bedrijventerreinen bieden cruciale kansen voor de verduurzaming van bedrijven en de samenleving. Om deze te verzilveren moet de overheid heldere doelen stellen en ondernemers ondersteuning bieden.
 • Onderzoek naar het vergroenen van bedrijventerreinen
  Rapport van Arcadis n.a.v. vragen in de Tweede Kamer, 2021.

Ruimtegebruik

Groene elektriciteit

Gebouw

Bedrijvenparken en industrieterreinen

 • BREEAM
  Het keurmerk BREEAM bepaalt de duurzaamheidsprestaties van (bedrijfs)gebouwen, gebieden en projecten.
 • Bedrijfshallen: nieuwe kansen voor verduurzaming
  Een verbouwing biedt kansen om de functionaliteit, de energieprestatie, het werkklimaat en de uitstraling van bedrijfshallen te verbeteren. Rapport i.o.v. TKI Urban Energy en RVO.