Home / Nieuws / Warmte- en waterrotonde Zuid-Oost-Brabant

Warmte- en waterrotonde Zuid-Oost-Brabant

locatie: Helmond
oppervlakte: 180 Ha
hoeveelheid bedrijven: 44 

E: parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl 
T: 0492-792350


Klik hier voor de website

De geschiedenis van BZOZB

Het bedrijventerrein kampte met de klassieke problemen als criminaliteit en wateroverlast bij hevige regen. Dit vormde een basis voor ondernemers om in 2008 parkmanagement Stichting Bedrijventerreinen Helmond op te richten, waarbij elke ondernemer gelijk lid is van het ondernemersfonds. Destijds waren de ondernemers op het terrein nog niet met duurzaamheid bezig, maar het parkmanagement en de gemeente zagen de problematiek wel op tijd aankomen.  

Al sinds 2018 is men bezig met datagedreven projecten vanuit de behoefte van ondernemers die inzicht willen in hun verbruik en verspilling. Indusym Helmond wordt ingezet voor een inventarisatie en van water, warmte en grondstoffen op BZOB en Groot Schooten en concluderen dat er potentie is voor 4 projecten (rotondes). Zo wordt er op BZOZB een warmterotonde gebouwd, en een waterrotonde. Op Groot Schooten waren een warmte rotonde en grondstoffen rotonde passender. 

Uit dit onderzoek bleek ook dat het subsidiabele projecten zijn voor het verduurzamen van het bedrijventerrein en in 2020 is het dan ook gelukt om een Privaat-Publieke samenwerking op te richten, genaamd Smart Synergy Helmond, waar een subsidie aan werd toegekend. Begin 2021 zijn de projecten van start gegaan. Voor elke rotonde werd een werkgroep met ondernemers ingesteld.

Er is gekozen om te starten met warmte, omdat daar een betere businesscase voor rond te rekenen is. Uit een duurzaamheidsonderzoek bleek namelijk dat enkele schoorstenen op het terrein lucht uitstootten van maar liefst 90 graden. Het lag dan ook voor de hand om deze restwarmte op te vangen voor hergebruik in het bedrijfsproces. Hierdoor is er minder nieuwe warmte en dus energie nodig, en zo wordt er ook bespaard op de energiekosten. 

Route warmterotonde

In 2021 werd de basis gelegd voor de warmterotonde met een werkgroep van lokale ondernemers en marktconsultaties met grote spelers zoals Engie en Kuijpers Installaties.

In het eerste kwartaal van 2022 werden lokale gesprekken geïntensiveerd en een wervingscampagne gestart, met de gemeenschap betrokken bij het project.

Tegen het derde kwartaal van 2022 werd aanzienlijke vooruitgang geboekt door een inventarisatie van Kuijpers Installaties om de aansluitbaarheid van bedrijven te beoordelen.

In 2023 begon de warmterotonde vorm te krijgen met plannen om het warmtenet te koppelen aan het netwerk van En natuurlijk, en LOI’s werden opgesteld.

Achter de schermen werd in 2023 ook gewerkt aan de business case, cruciaal voor het aantrekken van investeerders.

Route waterrotonde

In 2021 werd de visie op een waterrotonde werkelijkheid met de ontwikkeling van een circulair dashboard in Helmond, dat afvalstromen in kaart bracht. Achter de schermen begon strategische planning met een communicatie- en stakeholdersonderzoek.

Begin 2022 werden concrete stappen gezet, waaronder het vinden van een locatie voor de proceswaterfabriek en het afronden van het conceptontwerp.

In het derde kwartaal van 2022 startte de wervingscampagne voor deelnemers aan de waterrotonde, terwijl BrabantWater de definitieve businesscase voor de proceswaterfabriek uitwerkte.

In 2023 werden belangrijke mijlpalen bereikt, zoals het uitvoeren van een MKBA voor lokale afvalwaterzuivering en het verkrijgen van intentieverklaringen van bedrijven. Financiering werd veiliggesteld, inclusief een subsidie van Brabant Water, waardoor het project kon groeien met de gemeente als cruciale partner.

Andere cases bekijken