Home / Nieuws / Pilot: het Regionaal Energieteam Bedrijven (REB) Regio Foodvalley 

Pilot: het Regionaal Energieteam Bedrijven (REB) Regio Foodvalley 

Publiek-private samenwerking op zes bedrijventerreinen

Het Regionaal Energieteam Bedrijven (REB) is een publiek-private samenwerking rond zes pilots op zes bedrijventerreinen in regio Foodvalley. Ondernemers, zes gemeenten, twee provincies en netbeheerders slaan de handen ineen om de energietransitie op de deelnemende bedrijventerreinen aan te jagen. Inzet van deze pilots is energiebesparing, isolatie en opwek, opslag en gebruik van energie. Maar zeker zo belangrijk is proberen een oplossing te vinden voor de netcongestie. De pilots zijn dus ingericht voor verduurzaming in brede zin, maar de focus ligt voorlopig op de energietransitie.

De initiatiefnemer in Regio Foodvalley, Wim Werkman: “Elk bedrijventerrein heeft of krijgt op een bepaald moment te maken met netcongestie. Misschien is de echte oplossing te vinden in een Smart Energy Hub (SEH). Ook willen we inzetten op besparing. Want alles wat je bespaart, hoef je niet op te wekken. Ik denk dat we in onze pilots gaan zien dat we samen nog meer kunnen besparen, bijvoorbeeld met behulp van de energiebesparingsscan. En we moéten wel, omdat wettelijke regelgeving ons dwingt. Daarbij komt nog dat het energiesysteem van de toekomst meer decentraal wordt georganiseerd.”

Pijlers van de pilot

1. Belangrijk voor succes is de organisatiegraad van ondernemers onderling.

Soms worden ook agrariërs uit de naaste omgeving van het terrein betrokken. De potentie van een decentraal energiesysteem stopt immers niet bij de randen van het bedrijventerrein.

2. Op elk bedrijventerrein wordt een ondernemer aangesteld als kwartiermaker.

Vaak is dit een ondernemer van een relatief groot bedrijf, die zelf het meeste belang bij het project heeft en (dus) intrinsiek gemotiveerd is. De kwartiermaker helpt de projectleider om andere ondernemers mee te krijgen.

Inrichting van de organisatie

Het REB wordt ondersteund door een kernteam. Hierin zitten afgevaardigden van: Federatie van de bedrijvenkringen in Regio Foodvalley (FOV RFV), LTO Noord/de Gelderse Vallei, Regio Foodvalley en VNO/NCW Midden. De meeste werkzaamheden worden verricht door lokale projectteams. De meeste bestaan uit een projectleider, lokale ondernemers, bestuurders van bedrijvenkringen, gemeenten en provincies en vaak ook de netbeheerder.

Kees Bos, projectleider van de pilot op De Hooge Hoek/Groot Overeem in Renswoude: “We hebben een projectteam samengesteld met een technische man, een duurzaamheidsmedewerker van de gemeente en een financieel expert. Daarnaast is er een adviesraad van tien ondernemers, waaronder een enkele agrariër. De agrarische sector kan mogelijk een grote rol spelen bij het opwekken en delen van energie. De daken bij de boeren hebben een enorm potentieel en boeren staan daar voor open.” Bos verwacht dat er zo’n twintig ondernemers als kopgroep gaan meedoen.

PVB maakt het REB financieel mogelijk en zorgt voor kennisdeling. Dat laatste gebeurt door middel van kennissessies, appgroepen en een online omgeving voor alle aanjagers op de deelnemende bedrijventerreinen. Op vier van de zes bedrijventerreinen werden eerder al projecten opgestart onder regie van de  gemeenten. Deze projecten zijn nu in de nieuwe pilot geïntegreerd.

Evaluatie en vervolgstappen

Anno maart 2024 is de verkenningsfase van de projecten bijna afgerond. In april vindt een evaluatie plaats. Dan wordt bepaald of projecten rijp zijn voor vervolgfases, om mogelijk uit te komen op een SEH. De voorbereidingen voor de financiering van het vervolg zijn in volle gang. Daarbij wordt een beroep gedaan op de gemeenten en provincies in deze regio.

Voor vragen over deze case kun je contact opnemen met verstoep@vno-ncwmidden.nl

Bedrijventerreinen betrokken bij de pilot

’t Zwarte Land

Scherpenzeel

De Hooge Hoek / Groot Overeem

Renswoude

De Flier

Nijkerk

Faktorij / De Vendel

Veenendaal

Business & Science Park Wageningen

Wageningen

Remmerden

Rhenen

Andere cases bekijken