Home / Nieuws / Samen duurzaam op de Ecofactorij

Samen duurzaam op de Ecofactorij

 • Locatie: Apeldoorn 
 • Oppervlakte: 75 hectare 
 • Aantal bedrijven: 23 
 • Contactgegevens ondernemersvereniging:
  Ecofactorij 18 | 7325 WC Apeldoorn
  T: 055 – 540 1910
  E: info@ecofactorij.nl 
 • https://ecofactorij.nl/de-cooperatie/  

Collectief energienetwerk als voedingsbodem voor integrale ontwikkeling

Apeldoorn was aan het begin van deze eeuw een van de eerste Nederlandse gemeenten die investeerde in een duurzaam bedrijventerrein: De Ecofactorij. Dit terrein van ruim 70 hectare langs de A50 richt zich vooral op ondernemers in de transportsector en logistiek. De duurzame ambities van de gemeente en een aantal lokale ondernemers hebben ertoe geleid dat er bij de ontwikkeling van het terrein voor is gekozen om een gesloten distributiesysteem te ontwikkelen. Voor de organisatie is gekozen voor de vorm van een coöperatie, waar alle grondeigenaren op de Ecofactorij automatisch lid van zijn. De coöperatie is eigenaar van het elektriciteitsnet op het bedrijventerrein. 

Wat doet het gesloten distributiesysteem?

Alle bedrijven op de Ecofactorij zijn voor hun elektriciteitsvoorziening aangesloten op dit gesloten distributiesysteem. Het systeem wordt slim aangestuurd, zodat voorkomen wordt dat er pieken in de gezamenlijke vraag optreden. Per kwartier kan bij de individuele bedrijven op- of afgeschakeld worden met onder meer: zon-PV op de daken, compressoren/pompen/blowers, verwarmingsprocessen en laadpunten. Voor deze constructie is bij Liander maar één 20 MVA hoofdaansluiting nodig.  

En het systeem blijft ontwikkelen. Begin 2024 is de coöperatie bezig met het plaatsen van batterijen en het ontwikkelen van laadvoorzieningen voor e-trucks. Hiermee willen ze kennis opdoen rondom o.a. wet- en regelgeving. Daar kunnen andere bedrijventerreinen later ook weer hun voordeel mee doen.  

De samenwerking wordt steeds verder uitgebouwd

Het succes van de samenwerking op het gebied van energie heeft ertoe geleid dat ook op andere thema’s steeds meer wordt samengewerkt op de Ecofactorij.

Zo zijn er initiatieven gestart rondom mobiliteit & bereikbaarheid, een gezamenlijk HR-bedrijf, een watersingel & wandelroute en versterking van de biodiversiteit. 

Na gezamenlijke elektriciteit ook gezamenlijke vergroening

In 20222023 werd een ambitieus project gelanceerd om hittestress te verminderen en de biodiversiteit op het terrein te bevorderen. Dit initiatief, Water-Singel, werd een van de winnaars van de Challenge Groene Icoonprojecten van de provincie Gelderland en ontving een prijs van 100.000 euro om het plan uit te voeren.
 
Het project omvat verschillende elementen om de omgeving te verrijken en te verkoelen. Planten en bomen worden rondom de watersingel en op de omliggende paden geplaatst, wat niet alleen een verfrissend effect heeft, maar ook de biodiversiteit bevordert. Het terrein onderzoekt ook manieren om in tijden van droogte water uit beschikbare buffers of reststromen te benutten voor de groenvoorzieningen. Daarnaast wordt een ecologische verbinding gemaakt met het nabijgelegen bos en landgoed Het Woldhuis, waardoor het groen op de Ecofactorij overloopt in de natuur in de omgeving. Een belangrijke pijler van het plan is de aanleg van een wandelroute langs de watersingel.

Integrale aanpak voor toekomstbestendigheid

Het project Water-Singel staat niet op zichzelf, maar is een onderdeel van een bredere inspanning om de Ecofactorij te transformeren tot een toekomstbestendig bedrijventerrein. Nieuwe plannen zijn in de maak. De energiecoöperatie en project Water-Singel op de Ecofactorij laten zien hoe een samenwerking tussen bedrijven, overheid en ondernemers steeds meer impact maakt en kansen verzilvert voor de toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein.  

Andere cases bekijken