Home / Nieuws / De Beverkoog: groen, groener, groenst

De Beverkoog: groen, groener, groenst

Locatie: Alkmaar 
Oppervlakte: 2,1 km2
Hoeveelheid bedrijven: meer dan 550 
Contactgegevens parkmanager:
Corlien Moleman-Boersen is het vaste aanspreekpunt.
 

T:0657166228
E: parkmanager@beverkoog.nl 

Ontstaan van de Beverkoog

Beverkoog, gelegen in Alkmaar, is een bedrijventerrein dat in de jaren ’70 werd aangelegd in de Westbeverkoog, omringd door water en groen. Ondanks zijn industriële karakter is op het terrein altijd ruimte geweest voor biodiversiteit. Tegenwoordig huisvesten zich hier meer dan 550 bedrijven en biedt het werk aan 3.200 mensen, met nog eens 1.400 indirecte arbeidsplaatsen. Tegenwoordig spreken ze liever van bedrijvenpark de Beverkoog. Want in 2023 werd het trots bekroond als het ‘Meest Klimaatadaptieve en Natuurinclusieve Bedrijventerrein’. Maar hoe heeft Beverkoog deze transformatie gerealiseerd?

 

Groene doelen

Het doel om te vergroenen op de Beverkoog begon in 2022, toen een ambitieus plan werd bedacht om het terrein te verduurzamen. Dit initiatief was niet alleen gericht op het verbeteren van het imago, maar ook op het creëren van een gezondere, leefbare omgeving voor zowel werknemers als bezoekers. Vanuit de gemeente kwam geld vrij uit een stimuleringsfonds voor bedrijventerreinen in Alkmaar. Hierdoor kwam er ruimte voor verschillende duurzame doelstellingen. Een van de grootste uitdagingen was het bevorderen van biodiversiteit, een aspect dat ze in de loop der jaren uit het oog verloren. Hoewel sommige bedrijven al met vergroening bezig waren, zoals bloemenweides en insectenhotels, was er een duidelijke behoefte aan een gestructureerde aanpak.

De groene revolutie

Deze ‘groene revolutie’ op Beverkoog is te danken aan de inspanningen van diverse partijen. Afgelopen zomer is een nieuw parkeerterrein in gebruik genomen. Dit terrein is ingericht met veel groen, een goede waterdoorlating, extra laadpalen en zelf een sedumdak voor de overdekte fietsenstalling. Jaarlijkse evenementen, zoals de ‘Haagplantdagen’, brengen o.a. lokale ondernemers en vrijwilligers samen om gezamenlijk te werken aan het vergroenen van het terrein. De gemeente Alkmaar draagt bij door vaste planten, wilde bloemen en zelf nieuwe bomen te planten. Ook bedrijven zoals Hortus Alkmaar, een botanische tuin gespecialiseerd in geneeskrachtige kruiden, zijn nu onderdeel van het terrein, waar bezoekers en werknemers kunnen genieten van de natuur. 

Het succes van Beverkoog als een duurzaam bedrijvenpark is een inspirerend voorbeeld van wat mogelijk is wanneer ondernemers, bedrijven en overheden samenwerken voor een groenere toekomst.  

Andere cases bekijken