Home / Nieuws / Van industrieterrein naar bedrijvenpark

Van industrieterrein naar bedrijvenpark

locatie: Velsen-Noord (de Grote Hout)
oppervlakte: +/- 100 hectare
aantal bedrijven: ca. 75

E: Greenbiz@ODIJmond.nl
website GreenBiz IJmond

Naar een leefbaar en gezond bedrijvenpark voor Grote Hout in Velsen-Noord

Het bedrijventerrein Grote Hout ligt tussen de woonwijk Velsen-Noord en het Noordzeekanaal. Het is een relatief nieuw bedrijventerrein in een bestaande omgeving. Het bedrijventerrein bestaat uit drie deelgebieden. Een kadeterrein geschikt voor zee- en binnenvaart met op- en overslagfaciliteiten, ‘droge’ kavels voor bedrijven en bestaande kantoren en kavels met een gemengde bestemming. In 2023 benaderde een aantal ondernemers van het terrein GreenBiz IJmond met het verzoek om te helpen om er een groene, aangename en duurzame werkomgeving van te maken. Want ondanks dat het terrein relatief nieuw is, is het nog niet ingericht op een duurzame toekomst. 

Organisatiegraad

Naar aanleiding van het verzoek van deze ‘koplopers’ heeft GreenBiz IJmond de projectorganisatie op zich genomen en twee projectleiders ingezet. In september 2023 vond een kick-of plaats, waarbij vier werkgroepen werden opgericht. Anno begin 2024 heeft elk van deze werkgroepen heeft doelstellingen bepaald die zij in 2026 behaald willen zien. 

Kerngroep: Energiepositief

Deze kerngroep heeft zich ten doel gesteld om  de energie-efficiëntie te verhogen, zelf energie op te wekken en een aanpak voor het netcongestieprobleem te ontwikkelen.

Als eerste is de kerngroep aan de slag gegaan om inzicht krijgen in de bestaande energievraag. Anno maart 2024 worden er diverse energiescans uitgevoerd. Om het energieverbruik per bedrijf in kaart te brengen is een pilot gestart met de Infinity-tool.  

Kerngroep: Mobiliteit

Doelstellingen van deze groep: goede bereikbaarheid van de Grote Hout met een hoofdrol voor duurzaam vervoer, en voldoende elektrische oplaadmogelijkheden.
In 2024 onderzoeken de leden de mogelijkheid van een uitruil van parkeerplekken op bedrijvenkavels ten gunste van openbare laadpalen.

Deze uitruil van particulier terrein voor openbare voorziening moet niet alleen werknemers, maar ook de omwonenden van de Grote Hout toegang tot laadinfrastructuur gaan geven.  

Kerngroep: Samen ondernemen

Deze kerngroep onderzoekt de mogelijkheden om een parkmanagementorganisatie te starten.

Insteek is dat ondernemers elkaar kunnen vinden en op termijn gezamenlijk kunnen inkopen, uitbreiden of reststromen beheren.  

Kerngroep: Leefbaarheid & groen

De groep streeft naar een veilige, gezonde en sociale omgeving waar werkgevers, medewerkers en buurtbewoners elkaar ontmoeten en graag willen verblijven. Voor 2024 staan twee thema’s op de agenda:

– Verhogen van de biodiversiteit.

Een obstakel bij plannen voor vergroening is vaak de vraag waar de verantwoordelijkheid voor het groenonderhoud komt te liggen. Na een vergeefs beroep op de gemeente werd een groenbedrijf op het bedrijventerrein bereid gevonden om het onderhoud op zich te nemen.

– Sportfaciliteiten.

De groep onderzoekt of deze op openbaar of particulier terrein kunnen komen.

Tips van GreenBiz IJmond:

– Speel in op de expertise van ondernemers waar mogelijk. Dit verlaagt voor ondernemers de drempel om aan te haken.

Zo is een groothandel van zonnepanelen betrokken bij kerngroep Energiepositief en een hoveniersbedrijf bij Leefbaarheid & groen.

– Ruim plaats in voor de gemeente in de organisatiegraad.

Zo kunnen ambities direct worden getoetst op haalbaarheid, wat de besluitvorming aanzienlijk versnelt! Bijkomend voordeel is dat gemeente en ondernemer elkaar nu beter weten te vinden en financiering voor duurzaamheidsambities makkelijker wordt.

  • Start bij bestaande wensen op het bedrijventerrein.

Neem die als vertrekpunt en bouw vervolgens de doelstellingen geleidelijk uit.

Andere cases bekijken