Home / Nieuws / Tweede fase van toekomstbestendig bedrijventerrein Remmerden van start

Tweede fase van toekomstbestendig bedrijventerrein Remmerden van start

Op dinsdag 26 maart vond het officiële tekenmoment plaats voor de tweede fase van het  toekomstbestendige bedrijventerrein Remmerden Rhenen. Vertegenwoordigers van de betrokken bedrijven, de Bedrijvenkring Rhenen, VNO-NCW Midden, de gemeente Rhenen en de provincie Utrecht waren aanwezig bij deze belangrijke gebeurtenis. De provincie Utrecht benadrukte ook de voortgang van hun samenwerking met netbeheerder Tennet en ziet hier een positieve beweging ontstaan wat handelingsperspectief biedt. 

 

Smart Energy Hubs worden vaak gezien als een oplossing voor de huidige problemen die ontstaan door netcongestie, maar het is meer dan dat. Zoals Wim Werkman, voorzitter van de stuurgroep Regionaal Energieteam Bedrijven (REB) Regio Foodvalley, opmerkt: “Decentrale energiesystemen, waarbij een lokale community  gezamenlijk zorgt voor gebruik, opslag, opwekking  en monitoiring van energie op een bedrijventerrein, zijn de toekomst.”

 

Terwijl de eerste fase zich richtte op het verhogen van de organisatiegraad onder de ondernemers en het verzamelen en analyseren van gegevens om piekmomenten te identificeren, zal de tweede fase zich vooral concentreren op onderzoek en ontwerp. De aanwezigen kijken vol optimisme en positiviteit uit naar deze fase, die naar verwachting ongeveer een jaar in beslag zal nemen.

 

Na het tekenen werd het moment feestelijk gevierd met een glas champagne op de locatie van Zenith Rubber Europe BV. (Het bedrijf van kwartiermaker Arjen Bonnema; tevens heeft projectleider Hester Weideman daar haar kantoor  gedurende het project). 

 

Naast Remmerden Rhenen bevinden zich in het kader van de pilot onder de noemer REB Regio Foodvalley nog vijf andere bedrijventerreinen in de regio in de laatste fase van de verkenning naar toekomstbestendigheid. Daarnaast vinden op 4 andere bedrijventerreinen in de regio eenzelfde beweging plaats.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op Remmerden en andere projecten van het REB Regio Foodvalley, volg dan de LinkedIn pagina.

 

Benieuwd naar meer informatie over Regio Foodvalley? Check dan vooral de regiopagina.