Home / Nieuws / Energy hubs in Gelderland, Utrecht en Flevoland, waar staan we nu? 

Energy hubs in Gelderland, Utrecht en Flevoland, waar staan we nu? 

In de provincies Gelderland, Utrecht en Flevoland heeft het hoogspanningsnet inmiddels zijn maximale capaciteit bereikt. Juist hier zijn dan ook diverse initiatieven voor energy hubs in gang gezet. Vorige week berichtte netbeheerder TenneT echter dat plannen voor toekomstige energy hubs in deze congestieprovincies niet zonder meer doorgang kunnen vinden, maar hooguit op basis van maatwerkafspraken.  

TenneT voert hiervoor aan dat energy hubs, die piekbelasting van het net tegengaan door energieverbruik gelijkmatig over de dag en nacht te verdelen, het elektriciteitsnet slechts minimaal ontlasten. Het bedrijf meldt dat de regionale netbeheerders op hun net een ander piekenpatroon zien dan TenneT op het hoogspanningsnet signaleert, waardoor verkeerde verwachtingen zouden zijn ontstaan over de mogelijkheden van energyhubs.*  

Wat gebeurt er als alle plannen voor energy hubs in deze provincies zouden worden opgeschort? De bedrijvigheid in deze regio wordt dan ernstig beknot en vele bedrijventerreinen gaan dan zo goed als op slot. Bedrijven kunnen dan niet meer hun productieproces uitbreiden, investeren of nieuwe laadpunten krijgen. Wat dat voor hen kan betekenen, laten we zien met een paar voorbeelden uit de dagelijkse praktijk:

 – Een taxibedrijf heeft in 2023 50 elektrische auto’s besteld die dit jaar zullen worden geleverd. Ze kunnen nu geen aansluiting krijgen om deze taxi’s op te laden.
 – Een voedselproducent wil de productie verdubbelen, maar kan geen aansluiting krijgen. Het bedrijf onderzoekt momenteel of een warmtebatterij uitsluitsel kan bieden.
 – Veel bakkerijen hebben dringende behoefte om over te stappen op elektrische ovens. Deze ovens passen niet binnen hun huidige elektriciteitscontract. Ze kunnen geen extra aansluiting krijgen.
 – Op bedrijventerrein Overbetuwe investeren publiek-private partijen miljoenen in een energy hub om >100 ondernemers te ontlasten. TenneT deelt mee dat dit project geen doorgang kan vinden. 

Wat doet PVB?

 1. Komende tijd gaan wij in overleg met TenneT, regionale netbeheerders en een vertegenwoordiging van bedrijven en bedrijventerreinen over de vraag hoe energy hubs (en andere collectieve oplossingen voor spreiding en besparing van energie) binnen afzienbare tijd alsnog kunnen worden gefaciliteerd. Het doel is een oplossing die recht doet aan de behoeftes van de bedrijventerreinen in Utrecht, Gelderland en Flevoland, en waarbij de piekpatronen van de landelijke en regionale elektriciteitsnetten vergaand op elkaar worden afgestemd.
 2. Voor de korte termijn kun je bij ons terecht voor advies over oplossingen achter de meter die directe besparing opleveren. Neem hiervoor svp contact op met onze expert in jouw regio. 

Wat kunnen ondernemers alvast zelf doen?

Bedrijven kunnen inzetten op energiebesparing door individueel aan de slag te gaan met slimme oplossingen. Neem een voorbeeld aan de E-deck en E-flight Academy op vliegveld Teuge. Hier installeerde men reeds een energy hub àchter de meter met behulp van een park van 500 batterijen, een 0,5 MW batterij, een warmtepomp en laders voor elektrische vliegtuigen en auto’s. Dankzij behendig energiemanagement – een verdienmodel op energieopwek plus een bescheiden subsidie – slaagde Teuge erin om dit te realiseren als kleinverbruiker op het elektriciteitsnet. 

Houd Linkedin en de website van PVB in de gaten voor nieuwe updates. Voor vragen kun je terecht bij de expert in jouw regio of neem contact op met Richard Kleefman of Christa de Ruyter van PVB Nederland.  


*Toelichting van TenneT: “Regionale netbeheerders hadden wellicht een te rooskleurig beeld van het aantal pieken dat per dag moet worden weggevangen,” stelt een woordvoerder van TenneT, “en rekenden daarbij buiten die van TenneT. Het blijkt dat de profielen van TenneT en de regionale netbeheerder lang niet altijd op elkaar aansluiten. Pieken vallen lang niet altijd samen. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat er bij lage elektriciteitsprijzen in Nederland elektriciteit gaat stromen naar het buitenland als daar de prijs op dat moment hoger is. Export dus. Dit terwijl regionale netbeheerders dan vaak helemaal geen piek zien.” Daarnaast hebben de regionale netbeheerders, aldus TenneT, geen zicht op het verbruik van grote windparken van meer dan 100 MW. Deze zijn namelijk rechtstreeks aangesloten op het landelijke netwerk.