Home / Regio’s / Noord-Holland Noord

Noord-Holland Noord

Voor en door ondernemers

Noord-Holland-Noord heeft veel ambities om de bedrijventerreinen in de regio energieneutraal te maken. Om dit te realiseren wordt hard gewerkt om de organisatiegraad op bedrijventerreinen te vergroten, bijvoorbeeld door gezamenlijke (energie)coöperaties op te richten. Deze samenwerkingsverbanden helpen om vervolgens een stap te zetten richting gezamenlijke maatregelen die nodig zijn voor het vormgeven van de energietransitie. 

De lokale organisatie Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord levert de experts aan voor het programma PVB voor deze regio. De regio is opgedeeld in de deelgebieden West-Friesland, de Kop en Alkmaar en omgeving. Westfriesland en Alkmaar hebben een eigen energieloket, die van de Kop is in oprichting. Voor alle loketten geldt dat ze echt voor en door ondernemers zijn!

Onze expert in Westfriesland:

Frits Meester

“Ondernemers gaan heel verschillend om met de energietransitie. Belangrijk is dat er stakeholders zijn, die inzien dat verduurzamen nodig is voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Dat vraagt specialistische kennis. Het is niet nodig dat elke ondernemer opnieuw het wiel uitvindt, beter kun je het collectief opzoeken. In Westfriesland helpt het Duurzaam Ondernemersloket het verduurzamen goed op gang!”

Contact met Frits

Onze expert in Alkaar e.o.:

Demi Loet-Loetoer

“Toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn essentieel voor het Nederlandse bedrijfsleven en de samenleving. Een aantal benodigde verduurzamingsmaatregelen kunnen bedrijven zelfstandig en individueel nemen, maar voor een groot aantal maatregelen is georganiseerde samenwerking efficiënter en onmisbaar. Een goede samenwerking is hierbij een middel om knelpunten zoals netcapaciteit, ruimte, arbeidskrachten en energie aan te pakken.
Dat ondernemers op een bedrijventerrein elkaars uitdagingen en knelpunten kennen, is een eerste stap naar een collectieve oplossing. Neem gerust contact op voor ondersteuning.”

Contact met Demi

Onze expert in Kop van Noord-Holland:

Robin Bäcker

“Met het duurzaam ondernemersloket gaan we meer de focus leggen op hoe ondernemers zich onderling verder kunnen organiseren. Als netcongestie beperkingen oplegt, zijn ondernemers de eersten die gaan denken over wat er wel kan. Het duurzaam ondernemersloket wil daar graag de focus op leggen. Wat kan er wel?”

In afwachting van definitieve invulling neemt Robin Bäcker deze functie waar.

Contact met Robin

Praktische informatie

 

Beschikbare laadfaciliteiten:

Bekijk de laadfaciliteiten op de NAL-kaart

Provincie Noord-Holland:

Provinciaal beleid:
Beleid & subsidiemogelijkheden bedrijventerreinen en kantoren
[Monitor Plabeka (Platform Bedrijventerreinen en Kantoren metropoolregio Amsterdam)

Contact:
Jacobien Crol (contactpersoon mkb): jacobien.crol@noord-holland.nl
Marina Schuit (contactpersoon bedrijventerreinen): marina.schuit@noord-holland.nl

Regionale organisatie:

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Deze bedrijventerreinen zijn van start met collectieve verduurzaming

Hoorn

Gildenweg
website

Westfrisia
website

Bedrijvenpark WFO (Zwaag)
website

Stede Broec

Centrale Zone

Cases uit deze regio