Home / Nieuws / Watertekort is het nieuwe netcongestie! 

Watertekort is het nieuwe netcongestie! 

Bedrijven maken zich zorgen over de leveringszekerheid van water. Nieuwe bedrijven zijn niet meer verzekerd van een wateraansluiting en aanvragen voor uitbreiding van bestaande worden steeds vaker afgewezen. Nationale regie ontbreekt op de verdeling van beschikbaar water. Er is tien jaar gewacht met een aanpak congestie van het elektriciteitsnet, zien we hetzelfde gebeuren met de watervoorziening?

Op het Jaarevent Toekomstbestendige Bedrijventerreinen van PVB, in samenwerking met Werklandschappen van de Toekomst, zijn veel onderwerpen aan bod gekomen. Het evenement werd bezocht door 450 professionals die zich bezighouden met het verduurzamen en vergroenen van de 3.800 bedrijventerreinen in Nederland. Eén van de onderwerpen die er met kop en schouders uitsprong is de leveringszekerheid van water. Parkmanagers van bedrijventerreinen, drinkwaterbedrijven en adviesbureaus bespraken het gebrek aan capaciteit op het drinkwaternet in Nederland. Ze komen tot de conclusie dat bedrijventerreinen het onvermijdelijke watertekort niet alleen met eigen maatregelen kunnen afwenden. Uit de cijfers blijkt dat 80% van het drinkwater wordt verbruikt door consumenten en 20% door mkb en industriële grootverbruikers. Mkb en industrie ervaart op dit moment al problemen met nieuwe aansluitingen en uitbreiding van hun bestaande aansluitingen op het leidingwaternet. 

 

 Een kordate, landelijke aanpak op korte termijn is cruciaal’, zegt John van Veen, waarnemend programmamanager bij PVB. ‘Overheden en betrokken organisaties moeten op nationaal niveau ingrijpen om een situatie die we nu op het elektriciteitsnet hebben te voorkomen‘ aldus Van Veen. PVB adviseert haar achterban dan ook om de leveringszekerheid van water net zo serieus te nemen als van elektriciteit. Op veel van de bedrijventerreinen zoeken ondernemers al de samenwerking op voor lokale opslag en uitwisseling van elektriciteit. Uitbreiding op hun gezamenlijke aanpak voor verduurzaming, vergroening en efficiënt watergebruik kan problemen met water leveranties tijdig voorkomen. Parallel daaraan draagt een nationale aanpak voor verdeling en mogelijk het beprijzen van drinkwater bij. Eén ding is duidelijk een snelle, gezamenlijke aanpak is noodzakelijk om in één van de primaire behoeftes van mensen maar ook bedrijven te kunnen blijven voorzien. Oplossingen zijn voorhanden, maar vlotte overeenstemming en besluitvaardigheid is geboden. 

Op zoek naar meer informatie?

Bekijk onze kennisbank voor diverse thema’s. Van netcongestie tot vergroening en financiering tot mobiliteit: in de PVB kennisbank is het te vinden.