Home / Nieuws / Warmte- en grondstoffenrotonde op bedrijventerrein Groot Schooten

Warmte- en grondstoffenrotonde op bedrijventerrein Groot Schooten

locatie: Helmond
oppervlakte: 21 Ha
hoeveelheid bedrijven: 44
contactgegevens parkmanager: parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl

De geschiedenis van Groot-Schooten

Het bedrijventerrein kampte met de klassieke problemen als criminaliteit en wateroverlast bij hevige regen. Dit vormde een basis voor ondernemers om in 2008 parkmanagement Stichting Bedrijventerreinen Helmond op te richten, waarbij elke ondernemer gelijk lid is van het ondernemersfonds. Duurzaamheid was nog geen concreet probleem voor ondernemers maar het parkmanagement en de gemeente konden de problematiek wel op tijd aan zien komen.   

Al sinds 2018 is men bezig met data gedreven projecten vanuit de behoefte van ondernemers die inzicht willen in hun verbruik en verspilling. Indusym Helmond wordt ingezet voor een inventarisatie en van water, warmte en grondstoffen op BZOB en Groot Schooten en concluderen dat er potentie is voor 4 projecten (rotondes). Zo wordt er op BZOZB een warmterotonde gebouwd, en een waterrotonde. Op Groot Schooten waren een warmte rotonde en grondstoffen rotonde passender.  

Verduurzamingspotentie Warmterotonde  

Om de restwarmtepotentie op Groot Schooten te bepalen, is een onderzoek gedaan door onderzoeksbureau Sweco. De resultaten zijn gebaseerd op inventarisaties bij bedrijven en inschattingen op basis van externe data en kengetallen. De uitkomst van het onderzoek is dat er jaarlijks 8.090 MWh aan warmtebehoefte is, die geleverd kan worden door een lagetemperatuurwarmtenet. Tevens is er een jaarlijkse koudebehoefte van 5.107 MWh. Op basis van dit onderzoek is door Sweco een conceptontwerp gemaakt van een warmtenet dat op duurzame wijze 6,3 MW warmte en 5,1 MW koude kan leveren.  

In de eerste helft van 2021 begon de reis naar de warmterotonde met een werkgroep van lokale ondernemers, waaronder Kuijpers Installaties. Gelijktijdig werd een zoektocht gestart naar exploitanten, met Sweco belast met een haalbaarheidsonderzoek.

In het eerste kwartaal van 2022 werden gesprekken met ondernemers geïntensiveerd, terwijl Sweco een diepgaand onderzoek naar de warmterotonde uitvoerde en een businesscase ontwikkelde.

Het vierde kwartaal van 2022 bracht meer dynamiek met Sweco’s onderzoek naar Smart Synergy Helmond, essentieel voor het project. Dit leidde tot een samenwerking tussen experts om een zelfvoorzienend initiatief te creëren.

In 2023 zou verdere vooruitgang worden geboekt, waarbij de betrokkenheid van alle belanghebbenden cruciaal was voor het succes van de warmterotonde.

Verduurzamingspotentie Grondstoffenrotonde

In een pilot zijn 340 pallets opgehaald voor hergebruik en 1.939 kilo ICT en elektronica voor recycling. Deze waren anders bij het restafval terecht gekomen. Door de herinzet van de pallets is 1,53 ton CO2 bespaard en door recycling van de ICT en elektronica is 1,26 ton CO2 bespaard. In totaal is 2,79 ton CO2 bespaard.

Door het gescheiden inzamelen van bedrijfsmatige reststromen met licht elektrische voertuigen voorkomen we dat secundaire grondstoffen verbrand worden. KWD-bedrijven produceren jaarlijks 5,3 miljoen ton afval, waarvan ongeveer 50% wordt verbrand of gestort.

Het huidige model voor Groot Schooten streeft ernaar minimaal 500.000 kg gescheiden bedrijfsmatige reststromen in te zamelen en het percentage restafval te verminderen naar 10%. Dit model kan modulair uitgebreid worden voor grotere volumes bedrijfsafval. Het heeft het potentieel om de recycling van bedrijfsmatige reststromen met circa 40% te verhogen. Hiermee is de geschatte CO2-reductie 175.000 tot 225.000 kg (afhankelijk van de samenstelling bedrijfsmatige reststromen per gebied).*

*Afhankelijk van de samenstelling van het afval varieert de CO2 impact. Er is gewerkt met 875 tot 1125 kg CO2 uitstoot per ton.

In de eerste helft van 2021 begon de circulaire revolutie in Helmond met de lancering van een innovatief circulair dashboard, waardoor complexe afvalstromen helder werden.

In september 2021 ontstonden uitdagingen door regelgevingscomplexiteit, waardoor vertraging ontstond. Joep Janssen trad aan als projectmanager en het team werd uitgebreid.

Begin 2022 werden succesvolle pilots uitgevoerd, waaronder pallet- en ICT-ophaalrondes.

In het vierde kwartaal van 2022 werden deze pilots afgerond, wat resulteerde in een besparing van 3 ton CO2.

Juni 2023 markeerde een mijlpaal met de ondertekening van een intentieverklaring tussen gemeente, SBH en partners, terwijl ook de businesscase werd voorbereid.

In 2023 werd geïnvesteerd in een bedrijvenmijn, uitbreiding van de ophaalronde en digitalisering met InduSym voor efficiëntere afvalverwerking.

Het was een langdurig traject, dat meerdere jaren van toewijding en vastberadenheid vereiste om het Publiek-Private Samenwerking (PPS) project tot stand te brengen. Het begon met intensief lobbyen, het overtuigen van belanghebbenden en het geleidelijk opbouwen van overeenkomsten tussen parkmanagement, de gemeente en de ondernemers. Maar uiteindelijk zijn er nu solide afspraken vastgelegd.

Het begon allemaal met data. De eerste stap was het verzamelen van informatie, het uitvoeren van een grondige analyse van de situatie. Maar dit was slechts het begin. Vervolgens moest er een business case worden opgesteld, gevolgd door een gedetailleerd technisch plan. Het vinden van de juiste leveranciers was de vierde stap, maar het waarborgen van de belangen van de ondernemers stond altijd voorop. Zelfs nadat de verantwoordelijkheid aan de ondernemers was overgedragen, moest het proces behapbaar blijven, zodat zij het konden overnemen en eigen maken.

Relatiemanagement met belanghebbenden was van cruciaal belang, misschien nog wel belangrijker dan de technische aspecten. Het was essentieel om alle partijen aan boord te houden en hun belangen te behartigen.

Voor de ondernemers was het financiële voordeel van groot belang. Zonder dat zouden ze niet zo bereidwillig zijn geweest om deel te nemen aan het project.

En bovenal, het vergde een lange adem. Veel projecten werden meerdere keren afgewezen door verschillende belanghebbenden. Maar zoals het gezegde gaat, de aanhouder wint. En dat was precies wat er gebeurde. Met geduld, vastberadenheid en een doordachte aanpak werd het PPS-project uiteindelijk een succesverhaal.