Home / Nieuws / Duurzame Bedrijventerreinen, hoe betrek je andere bedrijven?

Duurzame Bedrijventerreinen, hoe betrek je andere bedrijven?

In dit dubbelinterview delen Christa de Ruyter van Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen Nederland (PVB) en Diederik Imfeld van Green Business Club Nederland (GBC NL) hun kennis en inzichten over hoe je als ondernemer andere bedrijven mee kan krijgen in het realiseren van duurzame bedrijventerreinen.

Samenwerken biedt kansenChrista de Ruyter (PVB): “Veel ondernemers willen ondernemen, nu en in de toekomst. Tegelijkertijd zien we verschillende uitdagingen, zoals netcongestie, Zero Emissie Zones en toegang tot water, die het ondernemen bemoeilijken. Het toekomstbestendig maken van bedrijfsvoering vereist investeringen, wat geen kernactiviteit van bedrijven is. Lokale samenwerkingsverbanden, ondersteund door PVB Nederland, helpen ondernemers deze projecten op te zetten. Diederik Imfeld (GBC Nederland): “Mkb bedrijven zijn vaak geworteld in hun omgeving, wat kansen biedt voor samenwerking. Green Business Clubs faciliteren duurzaamheid op het juiste punt, zoals het verbeteren van de loop- en fietsroute naar het station. Door aan te sluiten bij bestaande behoeftes vergroenen we de omgeving, bevorderen we CO2-reductie en stimuleren we duurzaam ondernemen.”

Eigenaarschap en doen!Christa: “We zien veel ondernemers en gemeenten plannen maken om bedrijventerreinen te verduurzamen. Het is positief dat dit thema meer aandacht krijgt, maar er blijft vaak hangen bij plannen maken. Ondernemen is vooral doen, en daar kan nog verbetering plaatsvinden.”Diederik: “Eigenaarschap van samenwerkingsverbanden is cruciaal. Het gevoel dat de club ‘van hen’ is, in combinatie met netwerken, concrete projecten en kennisdeling, werkt goed. Balans vinden, zodat ook kleinere organisaties kunnen meedoen, is essentieel. Programma- en projectmanagers van Green Business Clubs faciliteren en stimuleren dit proces.”

Hoe krijg je andere ondernemers mee in dit proces?
Tips van Christa en Diederik:

  • Zichtbaarheid is cruciaal: Laat zien wat je doet en de voordelen ervan voor andere ondernemers.
  • Creëer een club van koplopers: Richt bijvoorbeeld een Green Business Club op om elkaar te motiveren en te ondersteunen bij het opzetten van projecten.
  • Denk vanaf het begin aan de uitvoering: Stel niet alleen de vraag “Wat moeten we doen om te verduurzamen?”, maar ook “Hoe maak ik mijn bedrijf/bedrijventerrein toekomstbestendig?” Geef de (gemeentelijke) overheid een heldere rol om kortere lijnen en gerichte actie te bevorderen.