Home / Agenda / Webinar: 4 routes naar duurzame energie

Webinar: 4 routes naar duurzame energie

Reductie in scope 2 van jouw CO2-footprint door duurzame energie

Windunie Groep & Groenbalans

Dinsdag 28 Mei 2024

van 14:00 tot 15:00

Online

Geen plaatsen meer beschikbaar

Wil je meer weten over de 4 routes naar deze reductie, ​​​​​​​schrijf je dan nu in!

aedads

sdad

Voor elk bedrijf dat serieus werk wil maken van het verminderen van zijn broeikasgassen is het beginpunt altijd hetzelfde: het meten van de CO2-footprint. Hiermee krijg je inzicht in de emissies van de organisatie en kom je erachter waar zowel de grootste uitstoot plaatsvindt als de quick wins zitten.

Een eenvoudige manier voor bedrijven om vervolgens te starten met reductie is door hun Scope 2-emissies te verminderen. Dit zijn de indirecte emissies van de elektriciteit die wordt ingekocht en gebruikt.


Van plan tot actie
We bespreken de toekomst van de elektrificatie in Nederland, welke ambitie er ligt voor deze energietransitie en de doelen die we met z’n allen willen bereiken in 2030;

Duurzame energie een belangrijke stap op weg naar net zero
Een toekomstbestendig energiesysteem wekt elektriciteit op door middel van hernieuwbare bronnen, stemt vraag en aanbod goed op elkaar af en heeft genoeg opslagcapaciteit om flexibel te kunnen reageren op veranderende situaties. Pragmatische oplossingen zijn essentieel om intenties om te zetten in actie.

In samenwerking met Windunie Groep, waar Groenbalans onderdeel van uitmaakt, zijn vier routes ontwikkeld waarmee je je stroomverbruik kan verduurzamen en je Scope 2-emissies kan reduceren.

Je grijze stroom vergroenen 

  1. Regionaal verbinden van vraag en aanbod duurzame energie:
  2. Het ontwikkelen van of aansluiten bij een energiehub in de directe omgeving van de bedrijfslocatie;
  3. Onderzoeken of duurzame opwek met een wind- of zonnepark mogelijk is.


Maar hoe pak je dit aan, wat zijn de oplossingen en welke route past bij jouw bedrijf? Hierover vertellen wij je meer op dinsdag 28 mei van 14.00 tot 15.00 uur tijdens ons webinar. We nodigen jou graag uit tot het bijwonen van deze interessante sessie. 

Sprekers: Peter Bleeker, directeur Groenbalans en Kim van der Hulst, adviseur Nieuwe energiesystemen Windunie Groep.