Beginsituatie

> 15% leegstand
Slecht bereikbaar met OV
Slechte bewegwijzering
Slecht imago
Slecht beheer van de openbare ruimte
Criminaliteit
Moeite met het vinden van geschikt personeel
Gebrek aan een gemeenschappelijk aanspreekpunt

Route

2012

Voordat er begonnen kon worden met verduurzamen, moet de basis op orde zijn. Hiervoor is in 2012 een Bedrijven Investeringszone (BIZ) opgericht. Met behulp van de daarmee verkregen financiële middelen kon een Parkmanager worden aangesteld die het bedrijventerrein kon verbeteren (o.a. Schoon, Heel en Veilig).

Bedrijventerrein Schiebroek maakt deel uit van BE+. “Bedrijventerreinen Energiepositief (BE+) is een netwerk van partijen die binnen 10 jaar 250 bedrijventerreinen energiepositief en CO2 neutraal willen krijgen, zonder dat dit invloed heeft op de omzet van bedrijven! (bepositief, z.d.)”

2021

• In 2017 is er een Energie Potentieelscan uitgevoerd, om te kijken wat de mogelijkheden waren op het gebied van energie.

• In maart 2021 is tevens Energie Coöperatie Schiebroek opgericht (mede) in verband met het beoogde zonnepark. Met het oog op het zonnepark werd ook uitgezocht welke mogelijkheden er bestaan voor een laadplein voor deelauto’s en -fi etsen.

De toekomst

In de nabije toekomst wil Bedrijventerrein Schiebroek haar circulaire ambities nastreven. De eerste stap is het indienen van een projectplan dat als doel heeft de 13 (!) afvalinzamelaars op het terrein terug te brengen naar één afvalinzamelaar, om zo meer inzicht te krijgen in de reststromen.

Parkmanagement

Geleerde lessen

Samenwerken

Samen sta je sterker dan één. Niet alleen met de ondernemers onderling, maar ook met andere geschikte partijen.

Leren van fouten

Samen sta je sterker dan één. Niet alleen met de ondernemers onderling, maar ook met andere geschikte partijen.

Communiceren

Samen sta je sterker dan één. Niet alleen met de ondernemers onderling, maar ook met andere geschikte partijen.

Parkmanagement

Samen sta je sterker dan één. Niet alleen met de ondernemers onderling, maar ook met andere geschikte partijen.

Kansen pakken

Samen sta je sterker dan één. Niet alleen met de ondernemers onderling, maar ook met andere geschikte partijen.

Gerelateerde cases