6 maanden PVB Nederland, wat hebben we bereikt?

02-06-23

Inmiddels is het algemeen bekend dat er gigantisch onbenut potentieel voor verduurzaming is op bedrijventerreinen. Maar hoe pak je zo’n complexe opgave effectief en gecoördineerd aan? Juist daar is PVB Nederland in november 2022 voor in het leven geroepen. En overtreffend aan de verwachtingen: de in de aanvraag opgenomen doelstellingen voor het eerste jaar zijn al in de eerste 6 maanden behaald!

In heel Nederland ontstaan er verschillende initiatieven van koplopers die zich inzetten voor de verduurzaming van bedrijventerreinen. Vaak ontstaan deze initiatieven rondom losse, tijdelijke projecten zoals het oplossen van netcongestieproblematiek. Door het ontbreken van vaste structuren voor het systematisch aanpakken van verduurzaming op bedrijventreinen is men telkens het wiel opnieuw aan het uitvinden. Hierdoor gaat veel energie en kennis verloren. Daarom pleiten wij voor een structurele lokale aanpak die kan bouwen op een landelijk expertisecentrum.

Bij de verduurzaming van een bedrijventerrein zijn veel actoren betrokken: individuele ondernemers, gemeenten, waterschappen, netbeheerders, en nog meer. Dit vraagt om een gepersonaliseerde aanpak door iets of iemand die het lokale stakeholdernetwerk kent. Tegelijkertijd lopen veel mensen die lokaal bezig zijn tegen dezelfde dingen aan. Belangrijk is om lokale lessen en kennis te delen en zo de hele transitie in het land te versnellen. Om alle ambitieuze acties te stroomlijnen zijn wij ervan overtuigd dat regionale organisaties de oplossing vormen.

Van individu naar collectief

De verduurzaming op het bedrijventerrein kan het beste worden geleid door de aanwezige ondernemers; zij kennen immers het terrein als geen ander en weten dus het beste wat wel en niet werkt. Echter is het zo dat er veel verschillende ondernemers aanwezig zijn op een terrein, elk met hun eigen wensen en behoeftes. Daarom is de eerste stap het opzetten van een collectief. Naast het in kaart brengen en samenvoegen van de belangen, biedt het hebben van een collectief ook andere voordelen. De meeste duurzaamheidsuitvoeringen kunnen niet succesvol worden geïmplementeerd zonder een collectief die het touw trekt. Denk bijvoorbeeld aan: energyhubs, waterstofoplossingen en laadpleinen voor elektrisch vervoer. Dit zijn allemaal acties waarvoor gezamenlijke afstemming nodig is. Ook kan het hebben van een collectief schaal- en financieringsvoordelen bieden.

Regionale organisaties

Op de meeste bedrijventerreinen is nog geen gemeenschap aanwezig is om hier de leiding in te nemen. Dit is een van de punten waar een regionale organisatie mee kan helpen. Ter illustratie: de regionale organisatie in Drenthe, Ik Ben Drents Ondernemer, heeft een bedrijventerrein geholpen met het oprichten van een ondernemersvereniging. Dit is een mooie eerste stap om een gemeenschappelijke basis te leggen waar toekomstige duurzaamheidsinitiatieven op door kunnen borduren. Daarnaast kan een regionale organisatie fungeren als een expertisecentrum voor ondernemers die bedrijventerreinen willen verduurzamen. Zij kunnen alle kennis uit de regio verzamelen en verbinden, en door middel van landelijke organisaties zoals PVB Nederland kan de kennis door het hele land worden verspreid. Tevens zijn regionale organisaties de tussenpartij tussen privaat en publiek. Hierdoor begeleiden zij bijvoorbeeld ondernemers bij het aanvragen van subsidies en met de inventarisatie van andere vormen van financiering. Door het aanstellen van aanjagers heeft elk bedrijventerrein een vast contactpersoon binnen de regionale organisatie. Tot slot zijn deze organisaties een objectieve adviesgever want ze hebben geen winstoogmerk.

In verschillende gebieden van Nederland zijn al regionale organisaties actief, zoals: Ik ben Drents ondernemer, Servicepunt Energietransitie Bedrijven midden Holland (SEB-MH), en Ontwikkelingsbedrijf NHN. In andere delen van het landen moeten deze nog gevormd worden. Het opzetten en begeleiden van deze regionale organisaties en de aanjagers is dan ook een van de grote doelen van PVB Nederland. Daarnaast waren er voor de opstartfase van PVB Nederland de volgende doelen gesteld:

  • Het opzetten en begeleiden van 6 regionale organisaties
  • Aanjagers actief hebben op 75+ bedrijventerreinen
  • Backlog bouwen van kennis, inclusief online versie

Hoe nu verder?

De volgende fase is om te groeien van 6 tot 32 regio’s om zo nationale dekking te hebben. Meer nieuws daarover volgt later.

Werk jij ook aan de verduurzaming van bedrijventerreinen? Of wil je meer leren over wat er allemaal bij komt kijken? Op 22 juni ’23 vindt ons jaarlijkse evenement ‘Toekomstbestendige Bedrijventerreinen live” plaats in Breepark, Breda. Ben jij erbij? Meld je dan gelijk aan.

door | 02-06-23