Verduurzaming op een bedrijventerrein, hoe pak je dat aan?

14-06-23

Ga je bedrijven individueel begeleiden met het nemen van hun verduurzamingsmaatregelen? Of nodig je bedrijven uit om mee te doen aan een collectieve verduurzamingsactie van het bedrijventerrein? En waarmee bereik je het meeste resultaat? Dit zijn vragen die spelen bij veel zogenoemde bedrijventerrein professionals – mensen die zich actief inzetten voor het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen.

Sommigen geloven heilig in de individuele aanpak: ondernemers zijn vooral geïnteresseerd in hun eigen bedrijfsvoering en collectieve projecten zijn moeilijk tot stand te brengen. Andere professionals richten zich voornamelijk op het collectief: door meerdere bedrijven samen te laten werken ontstaan mogelijkheden die je als individuele bedrijven niet hebt. Daarnaast hopen de professionals dat ondernemers elkaar gaan motiveren om ook aan de slag te gaan.

Wat zijn de voor- en nadelen van beide aanpakken? Adviesbureau WM3 Energy heeft hier een studie naar gedaan waarbij ze zich specifiek richtten op het nemen van energiegerelateerde maatregelen. In deze blog presenteren we je een overzicht van de resultaten.

Individueel versus collectief

Met deze studie heeft WM3 Energy beide methodes beschreven: Wat is een individuele aanpak? En wat houdt collectief in?

Bij de individuele aanpak worden individuele energiescans uitgevoerd per bedrijf. De resultaten van de scan worden individueel doorgenomen met de ondernemer. Deze besluit vervolgens om wel of geen maatregelen te treffen.

Bij de collectieve aanpak worden bedrijven uitgenodigd om deel te nemen aan de collectieve verduurzaming van een bedrijventerrein. Dit begint met het uitvoeren van energiescans bij individuele ondernemers, maar zij geven ook toestemming om de resultaten te gebruiken voor een haalbaarheidsstudie voor energiemaatregelen op het hele terrein. Van belang is hier dat tenminste 60-70% van het totale energiegebruik op het bedrijventerrein wordt gedekt met de individuele energiescans. De resultaten van de haalbaarheidsstudie worden gepresenteerd aan de betrokken ondernemers op het bedrijventerrein, die vervolgens besluiten wel of niet uit te voeren.

Concrete resultaten op bedrijventerreinen

WM3 Energy heeft beide methodes op een aantal bedrijventerreinen uitgevoerd. Aan de hand van de ervaringen hebben ze een lijst gemaakt van voor- en nadelen van beide methodes.

Bij de individuele benadering kostte het veel tijd en moeite om de individuele bedrijven te benaderen. Ook waren intentieverklaringen nodig om bedrijven enigszins te committeren. De kosten van de energiescans lagen vervolgens bij de individuele ondernemer en de ondernemer moest zelf de kar trekken om de verduurzaming van het bedrijf te realiseren na het ontvangen van de resultaten van de energiescans. Andere bedrijven op het bedrijventerrein zagen deze bedrijven vaak als eenlingen, waardoor er slechts beperkt kruisbestuiving plaatsvond.

Bij de collectieve benadering waren bedrijven aanwezig op één gemeenschappelijk georganiseerde startbijeenkomst. Zij raakten enthousiast en door mond-tot-mondreclame ging de verduurzaming echt leven op het bedrijventerrein. Wegens de collectieve benadering waren gemeentes en banken bereid om mee te denken over middelen. Bovendien zorgde een gezamenlijke planning voor lagere onderhoudskosten en waren energietarieven lager door gezamenlijke inkoop. De gemeenschappelijkheid zorgde bovendien dat het werk van de verduurzaming grotendeels uit handen werd genomen van de individuele ondernemers.

Dus…

Het gesprek begint altijd met de individuele ondernemer, de energiescan geeft inzicht in zijn specifieke situatie, maar dit onderzoek laat zien dat je meer bereikt als je collectief met verduurzaming aan de slag gaat!

door | 14-06-23