Roadshow voor gemeenten: Op bedrijventerrein en in de woonwijk met energie aan de slag!

15-11-23

Vandaag zijn VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en PVB Nederland neergestreken in de Buitensociëteit in Deventer voor de tweede Roadshow: Op bedrijventerrein en in de woonwijk met energie aan de slag! Ambtenaren vanuit diverse gemeenten van Nederland zijn hierheen gekomen om met elkaar in gesprek te gaan, informatie door te geven en te kijken welke knelpunten naar voren komen.

Menno van Luijn, programmamanager trapt af met een presentatie over Regio Stedendriehoek en vertelt over regionale doelen voor 2030 waar o.a. toekomstbestendige bedrijventerreinen een belangrijk onderdeel zijn. Op bedrijventerreinen is het belangrijk om de organisatiegraad op orde te hebben maar hoe gaat dat? Door het aanstellen van parkmanagers en aanjagers is het mogelijk de organisatiegraad op orde hebben. Toevallig is regio stedendriehoek daar een mooi voorbeeld van.

Na Menno neemt Magreet Verwaal het stokje over en vertelt Nationaal Programma Ruimte voor Economie. Hierbij gaat het over het inrichten en faciliteren van circulaire en co2 neutrale industrie. Hier is een collectieve aanpak noodzakelijk en dat betekent samenwerken op verschillende niveaus. Hierbij gaat het om ondernemers onderling, overheden met elkaar en overheden en bedrijven. Ook vertelt ze over de monitor om per gemeente energieverbruik te bekijken. Klik hier om de monitor te bekijken.

Daarna beginnen drie sessies. Workshop over hoe gemeenten effectief aan de slag kunnen met verduurzaming van bedrijventerreinen. Richard Kleefman vertelt over PVB en de vraaggerichte aanpak van PVB. De groep wordt opgedeeld in 3 verschillende groepen. Hierbij worden knelpunten vanuit de gemeenten opgenomen. Waar lopen ze tegenaan? Er zijn verschillende vragen over netcongestie, opwek en hoe krijg je de organisatiegraad op orde? Christa, Menno en Richard beantwoorden vragen en geven advies over knelpunten waar gemeenten tegen aanlopen.

Na de lunch starten wederom drie sessies. De sessie over energyhubs is een groot succes. De eerste vraag van Jorian is welke gemeente last heeft van netcongestie. Alle handen gaan de lucht in. Jorian Bakker van EZK vertelt over oplossingen op verschillende niveaus en de routekaart die RVO heeft gemaakt. Rogier Pennings van RoCC vertelt over de rol die de gemeente kan vervullen.

De laatste sessie wordt gegeven door Caroline Grooteboer over De werkgroep Integraal Programmeren. Ze vertelt over samenwerken aan het energiesysteem, op zowel landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Ze schetst een toekomstbeeld van de ontwikkeling van het energiesysteem op lange termijn.

Het was een inspirerende dag waar ruimte was voor discussie, vragen en kennisdeling. Volgende week is de laatste Roadshow in Dordrecht. Hopelijk zien we jullie dan!

door | 15-11-23