Overheid moet verduurzaming bedrijventerreinen ondersteunen

07-11-23

Het Rijk moet doelen stellen voor de duurzaamheid van bedrijventerreinen. Georganiseerde samenwerking tussen bedrijven is cruciaal om deze doelen gezamenlijk te realiseren. Het Rijk moet dit stimuleren en uiteindelijk wettelijk verplichten. Eén en ander is ook in het belang van de bedrijven zelf. Dit stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen’ dat op 31 oktober 2023 door demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat in ontvangst is genomen.

Duurzaamheidsdoelen voor bedrijventerreinen

Bedrijven op bedrijventerreinen staan voor grote duurzaamheidsopgaven. Voor een deel zijn deze gezamenlijk van aard. Bijvoorbeeld als het gaat om energie: bedrijven kunnen zelf opgewekte elektriciteit aan elkaar leveren en overschotten gezamenlijk opslaan om later te gebruiken. Dat is voordelig voor bedrijven zelf, maar óók voor de samenleving: netcongestie wordt voorkomen en de energietransitie wordt versneld. De raad adviseert het Rijk voor de gezamenlijke opgaven doelen te stellen. Dat kan door een toekomstbeeld voor bedrijventerreinen te schetsen, voorzien van meetbare tussendoelen en termijnen om deze te bereiken. 

Samenwerking

Om deze collectieve doelstellingen te bereiken, is georganiseerde samenwerking tussen bedrijven op bedrijventerreinen vereist. Helaas kent slechts 20% van de reguliere bedrijventerreinen één of andere vorm van organisatie. Daarom moet het Rijk organisatievorming stimuleren, bijvoorbeeld met fiscale middelen maar ook door collectieve projecten en organisatiekosten te subsidiëren. Op den duur moet volgens de raad samenwerking op bedrijventerreinen wettelijk worden verplicht.

Belang voor bedrijven

Bedrijven op bedrijventerreinen hebben belang bij een duidelijk toekomstbeeld en bij samenwerking om de bijbehorende duurzaamheidsdoelen te bereiken, aldus de raad. Dat geeft richting aan hun handelen en leidt tot efficiency en kostenbesparing. Ook is duurzaamheid van bedrijventerreinen aantrekkelijk voor banken en verzekeraars, hetgeen gunstige condities voor bedrijven bevordert.

Link naar het persbericht

De Rli organiseert: ’Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen’

Praat mee over de route naar toekomstbestendige bedrijventerreinen! De Rli organiseert op donderdagmiddag 7 december van 14.00 – 17.00 uur een bijeenkomst naar aanleiding van zijn onlangs verschenen advies ‘Samen werken’.

Klik hier om je aan te melden! 

door | 07-11-23