Smart charging synergies: Conflicten en belangen rondom proposities voor slim laden

Slim laden van elektrische voertuigen heeft een enorm potentieel: in economische waarde, in ontsluiting van flexibele energiebronnen en in het voorkomen van netcongestie. Die theorie is gebaseerd op de aanname dat er een perfect functionerende markt zal ontstaan. De praktijk laat echter een ander beeld zien: de verschillende doelstellingen van slim laden staan soms haaks op elkaar. In de verkenning Smart charging synergies – Conflicten en belangen rondom proposities voor slim laden worden 12 aanbevelingen gedaan om het potentieel van slim laden maximaal te benutten.

Bekijk de verkenning

Gerelateerde artikelen

Samen werken

Kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

Groen loont

Onderzoek naar de meerwaarde van groen voor bedrijf en werkomgeving