Serious game: Energietransitie op bedrijventerreinen

Deze serious game heeft als doel om het gesprek over de energietransitie op bedrijventerreinen een stap verder te brengen. Met behulp van de serious game kan het draagvlak voor de energietransitie op het bedrijventerrein worden vergroot, en worden hier concrete acties aan verbonden. De game is bedoeld om te spelen met lokale stakeholders op een bedrijventerrein: ondernemers, gemeente, netbeheerder, omgevingsdiensten e.a.

Naar de serious game

Gerelateerde artikelen

Holontool

Een rekentool voor energy hubs op bedrijventerreinen