Serious game: Energietransitie op bedrijventerreinen

Deze serious game heeft als doel om het gesprek over de energietransitie op bedrijventerreinen een stap verder te brengen. Met behulp van de serious game kan het draagvlak voor de energietransitie op het bedrijventerrein worden vergroot, en worden hier concrete acties aan verbonden.

Naar de serious game