Samenwerken

Nederlandse bedrijventerreinen vormen een onmisbare schakel voor onze economie en maatschappij. Toch hebben ze te lang in de schaduw van de overheid gestaan. Hoewel de aandacht is toegenomen, wordt één belangrijk aspect over het hoofd gezien: bedrijven op deze terreinen hebben dringend behoefte aan ondersteuning voor verduurzaming.

Het is de hoogste tijd dat de overheid deze ondernemers een helpende hand biedt. Het Rijk moet doelen en richtlijnen stellen voor verduurzaming van bedrijventerreinen. Georganiseerde samenwerking tussen bedrijven is cruciaal om deze doelen gezamenlijk te realiseren.

Dit stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in het advies ‘Samen werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen’ dat op 31 oktober 2023 door demissionair minister Adriaansens van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in ontvangst is genomen.

Download: Samen Werken: Kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

Gerelateerde artikelen