Samenwerken in energiehubs

Hoe kunnen groepen bedrijven in een ‘energiehub’ samenwerken om de opwek, opslag, conversie (omzetten van energie) en het verbruik van energie met elkaar af te stemmen? Hoe kunnen deze energiehubs helpen om ons elektriciteitsnet effectief te gebruiken en overbelasting te voorkomen? Welke belemmeringen zijn er nu (nog) en wat kunt u doen? Verschillende initiatieven hebben blauwdrukken en routekaarten gemaakt:

Gerelateerde artikelen

Samenwerken

Kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen