Welke mogelijkheden zijn er om projecten slim te ontwikkelen in samenhang met het (lokale) energiesysteem?

Door systeemintegratie verloopt de energietransitie sneller, beter en goedkoper. Om op regionaal niveau systeemintegratie te realiseren, is goede samenwerking tussen initiatiefnemers van duurzame projecten, netbeheerders, gemeenten en RES-regio’s nodig. TKI Urban Energy publiceerde een handreiking waarin systeemintegratie wordt bekeken vanuit de opwek van duurzame elektriciteit. Het belang, de mogelijkheden en de barrières voor systeemintegratie worden besproken, en uitwerkingen en voorbeeldprojecten komen aan bod.

Bekijk de handreiking

Gerelateerde artikelen

Groen loont

Onderzoek naar de meerwaarde van groen voor bedrijf en werkomgeving

Holontool

Een rekentool voor energy hubs op bedrijventerreinen