Leidraad Bedrijventerreinaanpak

Hoe kun je een bedrijventerrein ontwikkelen tot een terrein dat duurzaam is, bijdraagt aan de energietransitie en aantrekkelijk is voor bedrijven om zich te vestigen? Dankzij de pilots op vier verschillende bedrijventerreinen in Drenthe met in totaal 98 bedrijven weten we welke stappen effectief zijn om deze doelen te behalen en wie daarin een rol kunnen spelen.

Deze leidraad is bedoeld om ondernemersverenigingen, parkmanagementorganisaties en gemeenten te ondersteunen en te inspireren om hiermee aan de slag te gaan. Zo kunnen ondernemers kosten besparen, verbetert het werk- en vestigingsklimaat en draagt het bedrijventerrein bij aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeente, van Drenthe en van Nederland. Klaar voor de uitdagingen van de toekomst.

 

 

Gerelateerde artikelen

FAQ Aanjagers

Wat zijn aanjagers? Wat doen ze en hoe gaan ze te werk? Lees het hier in de FAQ over aanjagers

Samenwerken

Kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen