Kostenmodel Laadplein

Een kostenmodel voor laadpleinen waar door middel van invulling van aantal voertuigen, laadpunten en type laadpunt een schatting gemaakt wordt van de totale projectkosten voor een laadplein. Te gebruiken door ondernemers, parkmanagers en gemeenten of een ieder die aan de slag wil met het plaatsen van laadinfrastructuur.

 

 

Gerelateerde artikelen

Holontool

Een rekentool voor energy hubs op bedrijventerreinen