Knelpunten Smart Energy

Er zijn grote verwachtingen van slimme energiediensten (smart energy), die flexibiliteit ontsluiten. De opschaling van deze slimme diensten blijft echter nog steken. Royal HaskoningDHV heeft een verkenning uitgevoerd naar knelpunten in marktordening en wet- en regelgeving in het smart energy innovatie-ecosysteem in verschillende marktsegmenten met een focus op elektriciteit.

Dat heeft geleid tot dit rapport en een bijbehorende actieagenda.

Gerelateerde artikelen

Samen werken

Kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

Groen loont

Onderzoek naar de meerwaarde van groen voor bedrijf en werkomgeving