Handreiking Uitvoeringsstrategie Zon op daken en objecten

De meeste regio’s en gemeenten hebben ambities voor het opwekken van zonne-energie op daken en objecten opgenomen in hun Regionale Energiestrategie (RES). Deze handreiking helpt hen grip te krijgen op de uitvoering van die ambities.

De handreiking telt zeven stappen, een aantal bijlagen en invulformulieren en bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over het ophalen van informatie, data en beleidsstukken en de analyse hiervan. Is dit al in kaart gebracht, dan kun je starten bij deel twee. Daarin ligt de focus op de uitwerking van de kansen om de potentie van zon op daken en objecten te verzilveren. Je bepaalt je aanpak waarbij je de kansen prioriteert, brengt de benodigde capaciteit, middelen en partners in beeld en stelt de uitvoeringsstrategie op.

Download de handreiking

Gerelateerde artikelen

Samen werken

Kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

Groen loont

Onderzoek naar de meerwaarde van groen voor bedrijf en werkomgeving