Handreiking slimme energiesystemen

Vanwege de druk op ons elektriciteitsnetwerk kijken we naar oplossingen om onze energievoorziening slimmer, duurzamer en efficiënter in te richten. In deze handreiking kijken we naar de bijdrage die slimme energieoplossingen aan ons energiesysteem kunnen leveren en hoe we tot die oplossingen kunnen komen. We gaan in deze handreiking – mede aan de hand van concrete voorbeeldsituaties – dieper in op de problemen die de slimme energieoplossingen beogen op te lossen, wat die oplossingen kunnen zijn en hoe die in de praktijk gebracht kunnen worden.

Download de Handreiking Slimme Energiesystemen

Gerelateerde artikelen

Samen werken

Kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

Groen loont

Onderzoek naar de meerwaarde van groen voor bedrijf en werkomgeving