Handboek naar een circulair bedrijventerrein

Routekaart als instrument in transitie naar

Circulaire BedrijventerreinenFriesland wil koploper zijn op het gebied van circulariteit en toekomstbestendigheid. Deze routekaarten helpen de bedrijventerreinen invulling te geven aan de reis naar een circulair bedrijventerrein. Elk bedrijventerrein heeft zijn eigen kenmerken, kwaliteiten en uitdagingen. Het is een hulpmiddel om te bewegen naar een circulair en toekomstbestendig bedrijventerrein.
Door onze krachten te bundelen komen we verder in onze ambitie naar een circulaire economie.

Download: Handboek naar een circulair bedrijventerrein

Gerelateerde artikelen

Samen werken

Kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

Holontool

Een rekentool voor energy hubs op bedrijventerreinen