Groenere bedrijventerreinen

In dit onderzoek wordt gekeken naar de kansen voor biodiversiteit op bedrijventerreinen en de meekoppelkansen voor klimaatadaptatie en gezondheid. De kosten en baten van vergroening van bedrijventerreinen staan uitgebreid beschreven en zijn zoveel mogelijk gekwantificeerd.

Gerelateerde artikelen

Samenwerken

Kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen