Handelingsperspectief gemeenten voor initiatie van energiehubs

Het rapport is te gebruiken door alle gemeenten die willen bepalen hoe zij zich verhouden tot een energiehub. Het geeft inzicht in de afwegingen die je als gemeente moet maken voor het initiëren van een energiehub en helpt met de afweging van de mogelijke rollen versus de natuurlijke rollen van de gemeente. Denk bij deze rollen aan een initiator, procesregisseur, verbinder, deelnemer, vergunningsbegeleider, kennisdeler en/of financier. Daarnaast biedt het rapport een handelingsperspectief voor het invullen van deze rol(len) in de initiatie-fase van energiehubs.

Download het rapport hier

Gerelateerde artikelen

Samenwerken

Kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

Groen loont

Onderzoek naar de meerwaarde van groen voor bedrijf en werkomgeving