Functiemenging op bedrijventerreinen

Stedelijke verdichting is onvermijdelijk als gevolg van de woningbouwopgave en de gemaakte beleidskeuzes in de Nationale Omgevingsvisie. Steeds meer bedrijventerreinen in Nederland ondergaan daarom een gebiedstransformatie en worden omgetoverd tot een efficiënt ingericht gemengd woon-werkgebied. Dit mag echter niet betekenen dat traditionele mkb-bedrijven hun plek in de stad niet kunnen behouden. Zij bieden immers een belangrijke bron van werkgelegenheid voor praktisch opgeleiden. Om bedrijven en woningen succesvol te kunnen mengen moeten overheden en ontwikkelaars met veel factoren rekening houden.

In dit rapport gaat platform 31 uitgebreid in op de belangrijkste knelpunten en oplossingsrichtingen voor het mengen van wonen en werken. Op basis van een literatuurstudie en een praktijkgericht onderzoek bespreken we wat er misgaat en wat er nodig is op het gebied van grondprijzen en financiering, milieuzonering, overlast en ruimtelijke inpassing en regie en governance.

Gerelateerde artikelen

Samenwerken

Kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen