Flexibiliteit in de gebouwde omgeving: wegwijzer voor ondernemers

De vraag naar flexibiliteit in het elektriciteitssysteem neemt toe als gevolg van de energietransitie. Dit biedt kansen voor flexibiliteit in de gebouwde omgeving. In een rapport wordt aan gegeven wat wel mogelijk is op korte en middellange termijn. Ook willen wordt een realistisch beeld neergezet, gevoed door de vele ervaringen uit proeftuinen, pilots en startup.

Lees het rapport

Gerelateerde artikelen

Samen werken

Kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

Groen loont

Onderzoek naar de meerwaarde van groen voor bedrijf en werkomgeving