FAQ: Organiserend Vermogen

In een snel veranderende wereld is het vermogen om te organiseren en te coördineren een belangrijke competentie geworden. Of het nu gaat om projecten om de ideeën en businesscases van ondernemers uit te voeren of het vinden van oplossingen voor gezamenlijke problemen.

Organiserend vermogen gaat om samenwerking tussen verschillende partijen. Het is de kunst van strategisch samenbrengen van gemeenschappelijke belangen, doelen en partijen.

Maar organiserend vermogen: wat is dat nu eigenlijk precies? En waarom is dit van belang én voor wie? Om deze term op een duidelijke en heldere manier uit te leggen, is deze FAQ opgesteld. Dit document dient als opstap om organiserend vermogen onder ondernemers op bedrijventerreinen te versterken. Ook worden voorbeelden benoemd waar het al wordt toegepast en welk concrete cijfers dit oplevert.

Bekijk het document hier!

Gerelateerde artikelen

Samen werken

Kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

Groen loont

Onderzoek naar de meerwaarde van groen voor bedrijf en werkomgeving