FAQ: De ins- en outs van netcongestie en transportschaarste; waar zit de ruimte voor innovatieve oplossingen?

Met de toenemende installatie van duurzame opwek en de elektrificatie van allerlei processen, neemt de druk op het elektriciteitsnet toe. De term netcongestie komt dan ook steeds vaker voorbij. Met netcongestie wordt drukte op het stroomnet bedoeld waardoor er geen transportcapaciteit voor duurzame opwekinstallaties beschikbaar is, vaak aangeduid als transportschaarste. Er zijn in de sector nog veel onduidelijkheden over dit onderwerp. Men heeft vaak nog geen goed beeld van de regels en processen omtrent netcongestie en de uitwerkingen ervan, waardoor mogelijke oplossingen vaak stranden. Het gebeurt nog vaak dat men de klok heeft horen luiden, maar niet precies weet waar de klepel hangt. Dit kennisdossier gaat in op de heersende vragen over de begrippen, oplossingen en processen omtrent netcongestie en transportschaarste.

Lees meer

Gerelateerde artikelen

Samenwerken

Kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen