FAQ Aanjagers

Wat doen aanjagers op bedrijventerreinen? Hoe gaan ze te werk en wat is de concrete rol in de verduurzamen van een bedrijventerrein? Het begint met het identificeren en aanpakken van gedeelde problemen en uitdagingen. Door middel van gesprekken en het zoeken naar gemeenschappelijke belangen, initieert de aanjager projecten. Dit gaat over organiserend vermogen om samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen.

In dit document wordt de term ‘aanjagers‘ uitgelegd.

Download: FAQ aanjagers

Gerelateerde artikelen

Holontool

Een rekentool voor energy hubs op bedrijventerreinen