Erkende maatregelenlijsten

In de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. De EML bestaat uit 3 onderdelen: Gebouwen, Faciliteiten en Processen. Met de EML kan aan de energiebesparingsplicht worden voldaan.

Je vindt de tool op de op deze website.

Gerelateerde artikelen

Holontool

Een rekentool voor energy hubs op bedrijventerreinen