Het energiesysteem van de toekomst: de II3050-scenario’s

De energie- en grondstoffentransitie vormt een grote maatschappelijke uitdaging. Vanuit een maatschappij die grotendeels gebaseerd is op fossiele energie, werken we aan een duurzame samenleving die geen broeikasgassen meer uitstoot of misschien wel netto broeikasgassen vastlegt. Deze transitie vergt ingrijpende veranderingen en betekent dat wij ons energiesysteem opnieuw vorm moeten geven.

Er zijn verschillende eindbeelden denkbaar voor hoe een toekomstig klimaatneutraal energiesysteem eruit kan komen te zien. Om deze verschillende routes te verkennen, hebben Alliander, Coteq, Enexis, Gasunie, Rendo, Stedin, TenneT en Westlandinfra de Integrale Energiesysteemverkenning 2030-2050 uitgevoerd. Voor deze studie zijn externe experts, relevante brancheverenigingen en overheidsinstanties betrokken voor input en consultatie.

Download het rapport hier

Gerelateerde artikelen

Samen werken

Kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

Groen loont

Onderzoek naar de meerwaarde van groen voor bedrijf en werkomgeving