Barriéres voor verduurzaming bedrijventerreinen

De verduurzaming van de ruim 3.700 bedrijventerreinen in Nederland is een steeds belangrijker wordend thema voor de besparing, opwek, opslag en distributie van energie. Dit onderzoek van CE Delft, in opdracht van TKI Urban Energy, heeft als doel om de verduurzamingsopgave op bedrijventerreinen in beeld te brengen. Op een aggregatieniveau tussen het landelijke beeld en individuele bedrijventerreinen in. Met dit onderzoek willen wij beleidsmakers helpen om de verduurzaming van bedrijventerreinen beter te sturen.

 

 

Gerelateerde artikelen

Groen loont

Onderzoek naar de meerwaarde van groen voor bedrijf en werkomgeving