Financiële middelen voor verduurzamingsprojecten

Leerpunt

Projecten worden pas financierbaar als er een business case is, om tot een business case te komen is er kapitaal nodig

Beschrijving

Op veel bedrijventerreinen is weinig geld en capaciteit beschikbaar om verduurzamingsprojecten daadwerkelijk van de grond te krijgen. Projecten worden pas financierbaar op het moment dat er een duidelijke business case is. Dit probleem speelt vooral op bedrijventerreinen waar nog geen organisatie aanwezig is en voor projecten die een langere aanlooptijd hebben, zoals energy hubs.

Oplossingsrichtingen

De oplossing voor dit probleem bestaat uit meerdere stappen:
– Een eerste stap is een organisatie op een bedrijventerrein. PVB Nederland zet zich hier actief voor in. Wil je zelf aan de slag? Lees de volgende handleiding: https://pvbnederland.nl/wp-content/uploads/2023/03/Tipstricks-bedrijventerreinen-gecomprimeerd.pdf
– Als een bedrijventerrein een organisatiegraad heeft kunnen relatief eenvoudige projecten worden opgezet. Voor complexere projecten is echter procesgeld nodig. Verschillende provincies en gemeenten hebben daarvoor een regeling. Voorbeelden hiervan zijn de planvormingssubsidie in Zuid-Holland: https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/bedrijventerreinen/ of de regeling in Zeeland: https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/subsidieregeling-toekomstbestendige-bedrijventerreinen-planvorming.

Status

Er wordt aan een oplossing gewerkt. De komende tijd willen we graag leren welke aanpak het beste werkt. Heb je input, stuur een berichtje naar de contactpersoon.

Organisatie

PVB Nederland

Contactpersoon

Christa de Ruyter