Kaveluitgifte voor bedrijventerreinen – didamarrest

Leerpunt

In 2021 sprak de Hoge Raad het Didam-arrest uit. In het arrest staat onder meer dat de overheid gelijke kansen moet bieden bij de verkoop van onroerend goed, dit geldt ook voor kaveluitgifte op bedrijventerreinen. Nieuwe bedrijfskavels, maar ook kavels voor zonneparken en laadpleinen mogen niet zomaar gegund worden.

Beschrijving

Om te voldoen aan het Didam-arrest moeten gemeenten een selectieprocedure opzetten, waarbij ondernemers zekerheid hebben dat de grond op een eerlijke en rechtvaardige wijze wordt toegewezen.

Oplossingsrichtingen

Onder andere gemeente Enschede heeft nu een selectieprocedure opgesteld voor de gronduitgifte van nieuwe bedrijfskavels. Deze selectieprocedure kan aangepast worden aan de individuele eisen van de gemeente. Heb je een goede selectieprocedure voor de uitgifte van kavels voor zonnepanelen/ laadpleinen? Neem dan contact op met PVB Nederland!

Status

In ontwikkeling

Organisatie

PVB Nederland

Contactpersoon

Christa de Ruyter: christa@pvbnederland.nl