Verzekerbaarheid zonnepanelen

Leerpunt

Zonnepanelen zijn lastig te verzekeren bij een zwakke dakconstructie en dure inboedel.

Beschrijving

In bepaalde situaties blijken zonnepanelen lastig te verzekeren. Het gaat hier vaak om bedrijven die een dure inboedel hebben en een zwakke dakconstructie.

Oplossingsrichtingen

Provincie Drenthe heeft een leidraad gepubliceerd voor de verzekerbaarheid van zonnepanelen. Hierin staan alle stappen beschreven om zonnepanelen alsnog te verzekeren: https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/135417/leidraad_verzekerbaarheid_zon_op_dak_drenthe_1.pdf

Status

We zijn benieuwd of deze leidraad een oplossing biedt. Is dit niet het geval? Neem contact met ons op.

Organisatie

PVB Nederland

Contactpersoon

Christa de Ruyter