Energiedata voor inventariseren potentie energy hub

Leerpunt

Om een energy hub op te kunnen richten is inzicht nodig in de wensen van lokale ondernemers, energiedata, de situatie bij de netbeheerder etc. Het ophalen van deze data kost veel tijd.

Beschrijving

Veel bedrijventerreinen denken na over een energy hub. Tijdens de verkenningsfase is inzicht nodig in het precieze energiegebruik van ondernemers en de wensen van deze ondernemers op het gebied van elektrificatie, zonnepanelen en laadpalen. Ook is zicht nodig op de situatie bij de netbeheerder: is er sprake van netcongestie en hoe uit deze congestie zich, welke bedrijven zijn op welke middenspanningsstations aangesloten. Het ophalen van deze data kost veel tijd en moeite.

Oplossingsrichtingen

Data ondernemers: In veel situaties zijn ondernemers wel bereid om energiedata te delen met een lokale vertrouwde club, bijvoorbeeld een energiecoöperatie waar ze zelf lid van zijn. Deze “lokale vertrouwde club” kan dan de data opvragen via het volgende formulier: https://pvbnederland.nl/wp-content/uploads/2023/04/Mandatering-meetgegevens.pdf.

Data netbeheerders: Voor bedrijventerreinen is het lastig om toegang te krijgen tot data van de netbeheerders. Dit is echter wel een cruciale stap in het verkennen van de mogelijkheden. Momenteel werken diverse instanties om te kijken of dit eenvoudiger kan.

Status

Hier wordt hard aan gewerkt.

Organisatie

PVB Nederland

Contactpersoon

Christa de Ruyter